Przetargi

 

ROK 2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

——————– 

Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

 

PRZEDMIAR

OPIS_WYPOSAŻENIA

SIWZ_zalaczniki

UMOWA_wzór

SIWZ

STWIORB

Ogłoszenie

Projekt_techniczny

—————–

 

 

 

 

 

 

ROK 2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY przetargowej na zadanie pn.: „Dostawa sceny mobilnej wraz z zadaszeniem i wyposażeniem” – w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

———————————-

DOSTAWA SCENY MOBILNEJ O WYMIARACH 6 x 7,5 m WRAZ Z ZADASZENIEM I WYPOSAŻENIEM –           W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

ogłoszenie

UMOWA_scena

SIWZ_scena

opis scena mobilna

SIWZ-załączniki

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content