Projekty

ROK 2017

– BYĆ JAK MAŁY KSIĄŻĘ – FERIE ZIMOWE POŁĄCZONE Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM „WOLNI OD NAŁOGÓW”

Realizowany w ferie zimowe projekt pn. Być jak Mały Książę – ferie zimowe połączone  z programem profilaktycznym „Wolni od nałogów”otrzymał dofinansowanie z Urzędu Gminy ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości: 4272,22,-zł.   

– 59 KONKURS LIPNICKICH PALM I REKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

59 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą: 25 000,-zł.

– W ŚWIECIE DINOZAURÓW I DZIECIĘCYCH PRZYGÓD – WAKACYJNY WYPOCZYNEK POŁĄCZONY Z PROGRAME PROFILAKTYCZNYM „NAŁÓG TO TWÓJ WRÓG!”

Projekt pn. W świecie dinozaurów i dziecięcych zabaw – wakacyjny wypoczynek połączony z programem profilaktycznym „Nałóg to Twój wróg!” został dofinansowany przez Urząd Gminy kwotą w wysokości 7454,60,-zł.

– XXXVI MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH O „LIPNICKĄ GWIAZDĘ”

MKiDN dofinansowało projekt pn. XXXVI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych  o „Lipnicką Gwiazdę”kwotą w wysokości 20 000,-zł. W ramach zadania odbyły się wspomniane wcześniej warsztaty regionalne i seminarium naukowe oraz zostały wykonane rekwizyty i stroje kolędnicze.

– MOTYWACJA, INSPIRACJA, PASJA – ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO – SIŁOWNI W RAJBROCIE POŁĄCZONY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM „WYBIERAM ZDROWIE”

Dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na realizację projektu pn. „Motywacja, inspiracja, pasja” klub młodzieżowy – siłownia w Rajbrocie zostanie jeszcze w tym roku doposażony w sprzęt sportowy – bieżnię oraz dwa rowerki stacjonarne. Będzie się tam również odbywał program profilaktyczny „Wybieram zdrowie”. Kwota dofinansowania to 5538,00 zł.

– „PRZY LIPNICKIM STOLE” – MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE

GDK wraz z Kółkiem Rolniczym z Lipnicy Dolnej realizowali także projekt „Przy lipnickim stole – międzypokoleniowe warsztaty kulinarne”. Zadanie dofinansowało Starostwo Powiatowe w Bochni w wysokości: 2850,00,-zł, natomiast Kółko Rolnicze dołożyło do zakupów kwotę: 2884,38,-zł.  W ramach tego zadania odbyły się warsztaty kulinarne, wykład żywieniowy, warsztaty nakrywania do stołu i zachowania się przy stole. Zostały zakupione do WDL w Lipnicy Dolnej: kuchenka gastronomiczna i taboret gazowy. 

ROK 2016

– „690 LAT LIPNICY – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO” POŁĄCZONE Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM „ZANIM SPRÓBUJESZ”

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 2 000 zł przez Gminę Lipnica Murowana w ramach programu profilaktycznego „Zanim spróbujesz”.

– „WIKLINOWE TRADYCJE” – 58 KONKURS LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25 000 zł w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet Kultura ludowa i tradycyjna. Pozyskane środki zostały przeznaczone na organizację 58. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

– „KOPALNIA POMYSŁÓW” – WAKACYJNY WYPOCZYNEK  POŁĄCZONY  Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM „BEZ RYZYKA”

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 3 300 zł przez Gminę Lipnica Murowana w ramach programu profilaktycznego „Bez ryzyka”.

– „PODAJ DALEJ” – WAKACYJNY PROJEKT W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W BORÓWNEJ

Kwotą 4 380,00 zł został dofinansowany projekt „Podaj dalej” realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej. W przedsięwzięciu wzięło udział 20 dzieci z miejscowości Rajbrot. Projekt był laureatem konkursu grantowego „Po stronie natury”, który ufundowała firma Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem konkursu była Fundacja „Nasza Ziemia”.

 

ROK 2015

– „NA LIPNICKĄ KULTURĘ” – ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ GDK

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35 000 zł z programu Rozwój infrastruktury kultury – priorytet Infrastruktura domów kultury. W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania: zakup okotarowania sceny z montażem oraz krzeseł do sali widowiskowej Wiejskiego Domu Ludowego w Lipnicy Górnej; zakup stołów do sali widowiskowej w Rajbrockim Domu Kultury; zakup stołów, krzeseł do sali widowiskowej oraz szafy na stroje ludowe i mebli biurowych do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

– PRZYJEMNE I POŻYTECZNE CZYLI MIĘDZYKONTYNENTALNA WYCIECZKA POŁĄCZONA Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM „STOP NAŁOGOM – ŻYJMY ZDROWO!”

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 2 937 zł przez Gminę Lipnica Murowana w ramach programu profilaktycznego „Stop nałogom – żyjmy zdrowo!”.

– „ILE MORGÓW POLA TYLE METRÓW PALMY” – 57 KONKURS LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12 500 zł w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet Kultura ludowa i tradycyjna. Pozyskane środki zostały przeznaczone na organizację 57. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

– PRZYJEMNE I POŻYTECZNE CZYLI KOLOROWA PODRÓŻ DO SALI ZABAW I KINA POŁĄCZONA Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!”

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 1 988 zł przez Gminę Lipnica Murowana w ramach programu profilaktycznego „Uzależnieniom mówimy NIE!”.

– PÓŁKOLONIE LETNIE

Kwotą 12 500 zł Związek Młodzieży Wiejskiej dofinansował letni wypoczynek dla dzieci rolników – Półkolonie letnie. W przedsięwzięciu wzięło udział 41 dzieci z miejscowości Rajbrot.

ROK 2014

– MAŁOPOLSKA NASZ REGION, NASZA SZANSA

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej otrzymał dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 7 000,00 zł z programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” na organizację  56. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

– POŻYTECZNE FERIE 2014

Świetlica Wiejska w Borównej otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na organizację zajęć w czasie ferii zimowych. Zadanie realizowane było pod hasłem „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

– POŻYTECZNE FERIE 2014

Świetlica Wiejska w Lipnicy Górnej otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na organizację zajęć w czasie ferii zimowych. Zadanie realizowane było pod hasłem „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

– „AKCJA ZIMA – STOP NAŁOGOM”

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 3 725,00 zł przez Gminę Lipnica Murowana w ramach programu profilaktycznego „Akcja Zima – Stop Nałogom”.

– MODERNIZACJA POMIESZCZENIA KLUBU MŁODZIEŻOWEGO W BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU LUDOWEGO W RAJBROCIE

W ramach projektu zostało kompleksowo wyremontowane oraz wyposażone w profesjonalny sprzęt do siłowni pomieszczenie w suterenach WDL w Rajbrocie. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskanemu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dofinansowaniu w kwocie 24 999,00 zł.

– „KASZTAN Z KULTURĄ” – ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI NA TERENIE GMINY LIPNICA MUROWANA POPRZEZ UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W WIEJSKIM DOMU LUDOWYM „KASZTAN” W LIPNICY DOLNEJ

Projekt miał na calu poprawę atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy Lipnica Murowana poprzez zakup mebli i sprzętu, który stanowi doposażenie 6 pokoi i uzupełnienie obecnej infrastruktury w celu poszerzenia prowadzonej działalności. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu z funduszy europejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania to 22 400,00 zł.

–  ORGANIZACJA ŚWIĘTA GMINY LIPNICA MUROWANA Z HAPPENINGIEM „ŚLIWKOWY SZLAK – CO NAS ŁĄCZY?”

Projekt miał na celu podniesienie jakości życia społeczności poprzez organizację dwudniowej imprezy kulturalnej – Święta Gminy Lipnica Murowana z happeningiem „Śliwkowy Szlak – co nas łączy?”, wystawy plastycznej, degustacji potraw oraz wydruk pocztówek. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowanie to 39 145,00 zł.

– PRZYJEMNE I POŻYTECZNE CZYLI WAKACYJNY WYPOCZYNEK POŁĄCZONY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM „STOP UZALEŻNIENIOM”

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 600,00 zł przez Gminę Lipnica Murowana w ramach programu profilaktycznego „Stop Uzależnieniom”.

– ORGANIZACJA IMPREZY „JESIIEŃ W BORZE” I ZAKUP SPRZĘTU DO WYKORZYSTANIA W DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Projekt polegał na rozwijaniu aktywności społeczności lokalnej oraz promocji produktu lokalnego – herbaty lipowej „Lipnickiej lipiny” poprzez organizację imprezy plenerowej „Jesień w Borze”, przeprowadzenie warsztatów herbacianych, zakup sprzętu multimedialnego oraz sprzętu do przeprowadzenia degustacji. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowanie to 10 445,68 zł.

ROK 2013

– „WIKLINOWE TRADYCJE” – 55 KONKURS LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

Napisany przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej wniosek „Wiklinowe tradycje – 55 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego” do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – „Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa” został pozytywnie rozpatrzony i dofinansowany kwotą 25 000,00 zł.

– MAŁOPOLSKA NASZ REGION, NASZA SZANSA

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej otrzymał dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 7 000,00 zł z programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” na organizację 55 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

– POŻYTECZNE FERIE 2013

Świetlica Wiejska w Lipnicy Dolnej otrzymała dofinansowanie w kwocie 1980,00 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na organizację zajęć w czasie ferii zimowych. Projekt podzielony był na bloki: „Nasi wspaniali sąsiedzi”, „Zdrowe nie znaczy nudne” oraz „Pies zrobi dla Ciebie wszystko co może, czy Ty dla psa zrobiłeś wszystko co mogłeś”.

– POŻYTECZNE WAKACJE 2013

Świetlica wiejska w Borównej pozyskała dofinansowanie w kwocie 3000,00 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację Pożytecznych wakacji których hasło przewodnie brzmiało „Pokaż co masz na strychu – wystawa staroci”. W ramach projektu dzieci gromadziły stare narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku które w późniejszym czasie oczyściły i zakonserwowały.

– PÓŁKOLONIE LETNIE

Kwotą 6 900,00 zł  Związek Młodzieży Wiejskiej dofinansował letni wypoczynek dla dzieci rolników – Półkolonie letnie. W przedsięwzięciu wzięło udział 30 dzieci z miejscowości Rajbrot. Na zakończenie dwutygodniowych wakacji Związek Młodzieży Wiejskiej ufundował dla uczestników wyprawki szkolne.

ROK 2012

– „Z TRADYCJĄ OJCÓW” – 54 KONKURS LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań związanych z organizacją Konkursu Palm kwotą 25 000,00 zł.

– NOWOCZESNA SCENA EDUKACJI KULTURALNEJ

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego zakupiono mobilną scenę estradową, 200 krzeseł do sal widowiskowych w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrocie, wykonano okotarowanie w sali widowiskowej GDK oraz zakupiono oświetlenie sceniczne. Wartość dofinansowania to 161 000,00 zł.

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content