NASZA DZIAŁALNOŚĆ

O nas

Wizja Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej i jego roli w środowisku lokalnym
Pragniemy, aby Dom Kultury stał się przyjaznym miejscem dla wszelkiej aktywności twórczej mieszkańców, ośrodkiem kultywowania i rozwoju tradycji lokalnych.

Misja Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
Istniejemy po to, by spełniać potrzeby lokalnej społeczności w zakresie jej rozwoju kulturalnego i społecznego. Naszym zapleczem są: TRADYCJA, DZIEDZICTWO KULTUROWE oraz POTENCJAŁ MIESZKAŃCÓW.

Działalność:

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej powstał w grudniu 1984 roku. Jego celem priorytetowym w środowisku jakim funkcjonuje jest wielokierunkowa działalność rozwijająca i zaspokajająca potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozwalająca na upowszechnianie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji ludowych związanych z palmami wielkanocnymi, licznych zabytków itp.).

Swoją działalność realizuje na terenie 5 miejscowości w 5 obiektach (Gminnym Domu Kultury, Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej, Wiejskim Domu Ludowym w Lipnicy Górnej, Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej, Wiejskim Domu Ludowym w Rajbrocie).

Ze względu na lokalne uwarunkowania oraz ograniczenia związane z finansowaniem – Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej koncentruje się głównie na wspieraniu istniejących już zespołów artystycznych, małych form pracy z dziećmi i młodzieżą a także organizacji różnego rodzaju imprez skierowanych do masowego odbiorcy:
– imprezy artystyczne i rozrywkowe – działalność w tym zakresie wiąże się w dużej mierze z rokiem obrzędowym i nawiązuje do dawnych tradycji i zwyczajów. Aktywność z tym związana ma za zadanie kultywowanie w dużej mierze dawnych obyczajów. W programie znajdują się głównie propozycje dotyczące folkloru. Najciekawszymi przykładami takich działań jest m.in. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych, Zapustny Przegląd Grup Cygańskich, Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego czy też Gminne Dożynki.
– duże znaczenie mają również imprezy o charakterze rozrywkowym, które mają za zadanie integrację społeczności lokalnej. W programie oprócz prezentacji lokalnych zespołów znajdują się zespoły występujące gościnnie – w tym gwiazdy polskiej estrady. Wśród tych działań można wymienić m.in. Święto Truskawki w Rajbrocie, Święto Gminy Lipnica Murowana czy też Jesień w Borze w Borównej. Organizowane od kilkunastu już lat z coraz większym rozmachem spotykają się z zainteresowaniem ze strony turystów oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.
– przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji kultury – działalność w zakresie popularyzacji kultury wiąże się m.in. z organizacją wystaw lokalnych artystów, prelekcji poświęconych historii regionu, spektakli teatralnych, akademii środowiskowych, uroczystości patriotycznych.
– zajęcia warsztatowe – na bazie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Borównej prowadzone są warsztaty regionalne związane z historią Lipnicy np.: warsztaty ceramiczne, warsztaty wikliniarskie, warsztaty pieczenia chleba, warsztaty bibułkarskie. Oprócz dzieci i młodzieży z terenu Gminy korzystają z nich licznie grupy turystów odwiedzających Lipnicę.
– przedsięwzięcia edukacyjne – podejmowane są działania mające na celu podniesienia poziomu artystycznego orkiestr dętych, a także zespołów obrzędowych. Realizowane jest to za pomocą systematycznych szkoleń, zakupu nowych instrumentów, strojów, itp.

Praca Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej opiera się na ścisłej współpracy z licznym gronem partnerów wśród których znajdują się szkoły i przedszkola z terenu Gminy, parafie, lokalne organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz lokalni sponsorzy z terenu Gminy i Powiatu.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content