Gminny
Dom
Kultury

w Lipnicy
Murowanej

AKTUALNOŚCI

PODPŁOMYKOWE SMAKI – PROJEKT DOFINANSOWANY!

PODPŁOMYKOWE SMAKI – PROJEKT DOFINANSOWANY!

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne we współpracy z Gminnym Domem Kultury będzie realizować projekt „Podpłomykowe smaki” w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Zasmakuj w Małopolsce”. Projekt zakłada zakup artykułów gospodarstwa domowego i AGD. Ponadto dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipnica Murowana zorganizowane zostaną spotkania warsztatowe pieczenia chleba wraz z prezentacją linii technologicznej do czyszczenia i przemiału ziarna orkiszowego w gospodarstwie ekologicznym. Dla naszych Kół Gospodyń Wiejskich zostanie z kolei zorganizowane spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną tradycyjne receptury wypieku chleba, podpłomyków, „drożdżoków”. Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego kwotą 18 tysięcy...

Partnerzy

MKiDN GDK Lipnica Murowana
nck GDK Lipnica Murowana
na sliwkowym szlaku GDK Lipnica Murowana
Logo Małopolska GDK Lipnica Murowana

PARTNER GŁÓWNY

  

PSKS Lipnica Murowana GDK
Zespół Parków Krajobrazowych GDK Lipnica Murowana GDK
UG Lipnica Murowana  GDK
MCK SOKÓŁ GDK Lipnica Murowana

MULTIMEDIALNY KATALOG

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content