Gminny
Dom
Kultury

w Lipnicy
Murowanej

AKTUALNOŚCI

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW W STOWARZYSZENIU „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW W STOWARZYSZENIU „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć: Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2) w dniach 26.07.2022 – 09.08.2022 Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego naboru na stronie LGD pojawi się dokumentacja aplikacyjna.Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 14 68 44 549, 603 309 116, e- mail:...

Partnerzy

MKiDN GDK Lipnica Murowana
nck GDK Lipnica Murowana
na sliwkowym szlaku GDK Lipnica Murowana
Logo Małopolska GDK Lipnica Murowana

  

PSKS Lipnica Murowana GDK
Zespół Parków Krajobrazowych GDK Lipnica Murowana GDK
UG Lipnica Murowana  GDK
MCK SOKÓŁ GDK Lipnica Murowana

MULTIMEDIALNY KATALOG

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content