Gminny
Dom
Kultury

w Lipnicy
Murowanej

AKTUALNOŚCI

KONWERSJA CYFROWA I NOWY SPRZĘT MULTIMEDIALNY W GDK!

KONWERSJA CYFROWA I NOWY SPRZĘT MULTIMEDIALNY W GDK!

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej jest już na finiszu realizacji projektu pn. Kultur@lipnica – bądźmy online! Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kwotą: 101 800 zł. Dzisiaj możemy się pochwalić zakupionym sprzętem komputerowym i multimedialnym, który poprawi naszą pracę i jakość organizowanych przedsięwzięć, poszerzy horyzonty, pozwoli zaprosić odbiorcę do skorzystania z proponowanej oferty również „cyfrowo”, a także zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami. Zatem w ramach projektu zostały zakupione: komputer do prac graficznych, notebook, 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do edukacji i animacji online, 5 komputerów z akcesoriami przystosowanych dla osób niedowidzących, pętle indukcyjne – 5 sztuk,...

Partnerzy

MKiDN GDK Lipnica Murowana
nck GDK Lipnica Murowana
na sliwkowym szlaku GDK Lipnica Murowana
Logo Małopolska GDK Lipnica Murowana

  

PSKS Lipnica Murowana GDK
Zespół Parków Krajobrazowych GDK Lipnica Murowana GDK
UG Lipnica Murowana  GDK
MCK SOKÓŁ GDK Lipnica Murowana

MULTIMEDIALNY KATALOG

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content