Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym „KUCHNIA LIPNICKA W TRADYCJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”.  Partnerem wydarzenia jest Zespół Szkół nr 3 im. ks. Prof. J. Tischnera w Bochni.

Przedmiotem konkursu są potrawy lokalne – wytrawne bądź na słodko, wykonane w dowolnej formie kulinarnej, przy użyciu rodzimych (właściwych dla regionu) produktów, przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich mieszkańców oraz uczniów szkół średnich z terenu gminy Lipnica Murowana. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę w każdej z kategorii.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu, poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie wraz z załącznikiem – zgoda na upublicznianie wizerunku (materiały dostępne na stronie www.kulturalipnica.pl  w terminie do 22 listopada 2023 r.

Konkurs zostanie zrealizowany w niedzielę 3 grudnia 2023 r. w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. W tym dniu uczestnicy zobowiązani są do przygotowania do degustacji dla przybyłej publiczności, ok. 30 porcji degustacyjnych potrawy zgłaszanej do konkursu.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody! Zwycięzcy konkursu w każdej z dwóch kategorii otrzymają nagrody finansowe za zajęcie I, II, i III miejsca oraz dwóch wyróżnień:

– laureat I miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 złotych

– laureat II miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 400 złotych

– laureat III miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 300 złotych.

– laureaci wyróżnieni (po dwie osoby w każdej kategorii) otrzymają nagrody finansowe w wysokości 150 złotych.

– dla pozostałych uczestników przewidziano nagrody rzeczowe za udział.

Więcej informacji w załączonym regulaminie. Zachęcamy do udziału!

Konkurs kulinarny realizowany jest w ramach zadania pn. 42. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content