Zbliża się miesiąc sierpień a wraz z nim zbliżają się Dożynki czyli ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończone żniwa i prace polowe. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony.

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa reprezentowane przez Grupy Obrzędowe, Zespoły, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach – wieniec tradycyjny i współczesny.

Celem konkursu jest m.in.:  kultywowanie i popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle żywych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej i tradycji obrzędu dożynkowego, popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów czy aktywizacja życia kulturowego mieszkańców wsi.

Na zgłoszenia czekamy do 7 sierpnia 2023 r. Więcej informacji w zamieszczonych poniżej materiałach.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

KARTA ZGŁOSZENIA – NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content