„Jesień w Borze” zakończyła w tym roku okres plenerowych wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. W niedzielne, słoneczne popołudnie 9 września, na placu przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej, zabawa rozpoczęła się od gier i konkursów dla dzieci. Gościem specjalnym tej części programu był osiołek Kłapouchy, który pomagał najmłodszym w rozwiązywaniu zagadek, tańczył i rozweselał publiczność. Kolejnym punktem programu był koncert młodzieżowego zespołu muzycznego „Ocochodzi”, prowadzonego przez muzyka, gitarzystę Piotra Poloka. Z wiązanką tańców, melodii i przyśpiewek regionu Krakowiaków Wschodnich wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Łąkta” z Łąkty Górnej, a na zakończenie zabawę pod gwiazdami poprowadzi ł zespół muzyczny „Remo”. W tegorocznym wydarzeniu w Borównej udział wzięli zaproszeni goście: Stanisław Bukowiec – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Bocheński, Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana, Damian Gaża – Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana, Artur Wnęk – Radny Rady Gminy Lipnica Murowana, Tadeusz Goryl – sołtys wsi Lipnica Murowana.

Ładna pogoda oraz uśmiech i aktywność przybyłej publiczności sprawiły, że świętowanie w Borównej także i w tym roku (chociaż w nieco kameralnym gronie), odbyło się w przyjaznej w atmosferze.  

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content