Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej  realizuje projekt pn. „Kultur@lipnica – bądźmy online!” w ramach programu KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY. Założeniem programu jest m.in. przeprowadzenie szkoleń organizowanych przez Operatora – Narodowe Centrum Kultury. Kadra lipnickiego GDK rozpoczęła już szkolenia. W dniu 27 listopada odbyło się szkolenie on-line, a w dniach 6-7 grudnia stacjonarne pn. „Projektowanie oferty kulturowej on-line”. Naszym tutorem z ramienia Narodowego Centrum Kultury jest pan Wojciech Gach – z wykształcenia filozof, menedżer kultury, informatyk i trener (absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP), instruktor teatralny i filmowy, od dwudziestu lat zawodowo związany z instytucjami kultury oraz z szeroko rozumianymi technologiami i edukacją. W ramach przeprowadzonych szkoleń została przygotowana autodiagnoza – analiza zasobów i deficytów w obszarze dojrzałości cyfrowej naszej instytucji kultury, poznaliśmy dobre praktyki i metody projektowania działań animacyjnych i edukacyjnych on-line, oraz rozmawialiśmy również o narzędziach on-line do aktywizacji uczestników, ułatwiających pracę z różnymi grupami odbiorców.  Po szkoleniach stacjonarnych spotykać będziemy się jeszcze na konsultacjach online, które odbędą się już w przyszłym roku.

 Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

logotypyzmn1 GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content