Gmina Lipnica Murowana uczestnicząc w konkursie pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, otrzymała dofinansowanie w wysokości: 19950 zł, na realizację zadania „Działamy lokalnie z mieszkańcami”. Celem konkursu jest dofinansowanie świetlic wiejskich, które integrują społeczność lokalną, służą zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców gmin, równocześnie przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi, poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu, gdyż aktywni obywatele tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do pozytywnych zmian w województwie. W ramach realizacji projektu doposażona zostanie Świetlica Wiejska w Lipnicy Dolnej w nowoczesny sprzęt i meble do kuchni. Zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego, a jego całkowity koszt wynosi 28 500 zł.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content