„Pastuszkowe Kolędowanie” na trwałe już wpisało się w kalendarz najważniejszych dorocznych imprez folklorystycznych, mających na celu kultywowanie i upowszechnianie ludowych tradycji kolędniczych. W tym roku 24.Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu, przeprowadzone zostało w formule online. Jury w składzie: Maria Danuta Cetera – etnograf, przewodnicząca komisji, dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, Benedykt Kafel – etnograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk oraz Marta Smólczyńska – etnolog, wyłoniło zwycięzców spośród nadesłanych 32 konkursowych materiałów filmowych, w tym 22 dziecięcych i 10 młodzieżowych. Cieszy fakt , że w tym trudnym czasie pandemii, udało się przygotować grupy, przeprowadzić konkursy i wyłonić najlepszych. W „Pastuszkowym Kolędowaniu” wzięły udział trzy nasze grupy kolędnicze – dwie dziecięce „Szczodroki” i „Trzej Królowie” ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie, oraz młodzieżowa „Pastuchy z Gwiazdą” ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnejktóre zdobywając I miejsca na 39. Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”, zostały nominowane do Podegrodzia przez komisję artystyczną.

Radość nasza jest tym większa, że kolędowanie w Podegrodziu również okazało się sukcesem! Dziecięce grupy „Szczodroki” i „Trzej Królowie” zdobyły I miejsca, natomiast młodzieżowa grupa „Pastuchy z Gwiazdą” II miejsce. Wszyscy otrzymali nagrody finansowe i upominki rzeczowe.  Serdecznie gratulujemy młodym aktorom sukcesów, dziękujemy instruktorom za przygotowanie młodzieży do udziału w przeglądach, za zaangażowanie w krzewienie tradycji kolędniczych i życzymy kolejnych doskonałych wyników.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content