Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 31 grudnia 2012 r. zakończy realizacje projektu „NOWOCZESNA SCENA EDUKACJI KULTURALNEJ”, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 161 tysięcy zł. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Rozwój Infrastruktury Kultury – Priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury.

Celem przedsięwzięcia, którego ogólna wartość wyniosła 191 tysięcy zł. było ułatwienie dostępu do kultury, podniesienie standardu wydarzeń kulturalnych realizowanych przez GDK, zapewnienie istniejącym zespołom artystycznym i regionalnym lepszych warunków do pracy, zachętę dla młodego pokolenia do czynnego udziału w działalności kulturalnej. W ramach projektu zakupiono mobilną scenę plenerową oraz 200 krzeseł do sal widowiskowych, zamontowano nowe okotarowanie w sali widowiskowej GDK poprzedzone remontem sceny przeprowadzonym przez Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej. Zakupione zostało także oświetlenie sceniczne. Poniżej przedstawiamy kolejne etapy działań realizowanych w ramach w/w projektu.

logo mkidn GDK Lipnica Murowana

 

 

 

 

 

PRZED:

 

W TRAKCIE:

 

EFEKTY KOŃCOWE:

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content