Kalendarz gminnych imprez kulturalnych jest bardzo bogaty. Wielu przedsięwzięć nie dałoby się zorganizować gdyby nie pomoc i wsparcie zespołów obrzędowych, orkiestr dętych oraz lokalnych instytucji. To właśnie z myślą o nich 22 listopada 2014 r. w sali Wiejskiego Domu Ludowego „Kasztan” w Lipnicy Dolnej odbyło się „Podsumowanie Roku Kulturalnego 2014” połączone z jubileuszem 15-lecia działalności  Grupy Obrzędowej „Kasztany” z Lipnicy Dolnej.

Tym razem całe wydarzenie utrzymane było w ludowym klimacie bowiem 2014 rok uchwałą Sejmu RP ogłoszony został rokiem Oskara Kolberga – polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora, który niezwykle zasłużył się dla kultury ludowej. Przez 50 lat wędrował po kraju i zbierał materiały ukazujące życie i twórczość ludową poszczególnych zakątków Polski. Tym samym stworzył podstawy rodzimej etnografii i folklorystyki. Jest autorem monumentalnego osiemdziesięciotomowego dzieła pt. „Lud”, w którym możemy odnaleźć informacje pochodzące z różnych regionów Polski a dotyczące zwyczajów, sposobu życia, mowy, podań, przysłów, obrzędów, pieśni, muzyki, tańca. Dlatego też wystrój sali, dekoracje, program bogaty w ludowe utwory oraz prezentacje przygotowane przez zaproszone zespoły utrzymane były w ludowym klimacie.

W podsumowaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, radni Rady Gminy Lipnica Murowana z Przewodniczącym Józefem Radziętą, Sekretarz Gminy – Danuta Musiał oraz pracownicy Urzędu Gminy, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej – Beata Pajor, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie – Jolanta Koszmider, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Maria Lubańska, sołtysi, komendanci i prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, sponsorzy, twórcy ludowi. Nie mogło zabraknąć tak czynnie działających przedstawicieli lokalnych grup i zespołów: „Górzanie” z Lipnicy Górnej, „Kasztany” z Lipnicy Dolnej, Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej, Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu, Grup Obrzędowych z Lipnicy Murowanej i Borównej, Orkiestr Dętych z Lipnicy Dolnej i Rajbrotu.

Po prezentacji multimedialnej ukazującej działalność kulturalną w 2014 roku dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej – Agnieszka Żołna-Zdunek na ręce zaproszonych gości oraz członków zespołów i grup artystycznych złożyła podziękowania za zaangażowanie w kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz symboliczne pamiątki z ludowym akcentem.

Z okazjonalnym występem zaprezentowała się Grupa „Kasztany” z Lipnicy Dolnej, która przybliżyła nam też historię swojej piętnastoletniej działalności. Jubilaci otrzymali wiele życzeń i ciepłych słów od przybyłych gości.

W czasie podsumowania nie zabrakło także dodatkowych atrakcji. Tym razem każda grupa miała przygotować prezentację dotyczącą danego regionu kulturowego Polski. Tym sposobem Zespół Obrzędowy „Górzanie” z Lipnicy Górnej przybliżył nam Warmię i Mazury, Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej region krakowski, Grupa Obrzędowa z Borównej Śląsk, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej folklor góralski, Zespół Pieśni „Raj” z Rajbrotu Kaszuby, Grupa Obrzędowa z Lipnicy Murowanej Mazowsze, a Grupa Obrzędowa „Kasztany” z Lipnicy Dolnej lachy sądeckie. Mieliśmy okazję posłuchania regionalnych utworów, obejrzenia tradycyjnych strojów czy skosztowania podczas degustacji miejscowych przysmaków.

Przyszedł też czas na zabawę taneczną, do której wszystkich uczestników porwał zespół muzyczny „Cover”. Tańce trwały do późnych godzin. W międzyczasie wszyscy razem śpiewali znane i lubiane utwory ludowe i regionalne. 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content