W dniach od 17 do 28 sierpnia 2015 r. dzięki Związkowi Młodzieży Wiejskiej z Warszawy przy współpracy ze Świetlicą Wiejską w Rajbrocie, odbyły się  półkolonie letnie dla dzieci rolników z terenu gminy Lipnica Murowana. Półkolonie dofinansowane zostały ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Uczestnicy mogli wziąć udział w wyjazdach i imprezach plenerowych, a także w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Program półkolonii oparty został o organizację zajęć prezentujących różnorodne rodzaje sportu i zabaw rekreacyjno-sportowych, zajęć plastycznych, edukacyjnych, kulturalnych i innych mogących wzbogacić osobowość i zainteresowania dzieci oraz atrakcyjnie wypełnić wakacyjny czas. W programie półkolonii znalazły się m.in.: wyjazd do krakowskiego ZOO, warsztaty plastyczne: metoda quillingu,  konstruowanie rozrywek umysłowych w rozwijaniu kreatywności językowej dzieci i młodzieży (zagadki, rebusy, szarady, łamigłówki o tematyce wakacyjnej), zabawy i gry sportowe na placu zabaw i boisku Orlik, turnieje różnych konkurencji sportowych – mecz, wyjście na całodniową pieszą wycieczkę po swojej okolicy i sąsiadujących z nią wioskami, zapoznanie z okolicą, zabytkami, polanami, lasami. Nie zabrakło także zbierania materiałów potrzebnych do wykonania maty przyrodniczej swojej miejscowości, wyjazdu do brzeskiego kina i Lililandu, spotkania z ratownikiem medycznym, warsztatów dziennikarskich młodego radiowca, spotkania z przedstawicielem Urzędu Skarbowego, turnieju gier planszowych i komputerowych, warsztatów młodego chemika, warsztatów artystycznych, malowania bombek i konkursów tematycznych.

Dzięki urozmaiconemu programowi zajęć możliwe stało się wzbogacenie zainteresowań dzieci, prezentacja wzorców spędzania czasu wolnego, skierowanie energii dzieci  w bezpiecznym kierunku.

Podczas półkolonii zapewniono uczestnikom racjonalne odżywianie, konieczne dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego, uwrażliwiono społeczność lokalną na problemy dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, rozpropagowano ideę wolontariatu wśród społeczności lokalnej, rozszerzono wiedzę dzieci na temat przepisów Kodeksu Drogowego i zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków, dzieci zdobyły umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W aktywnej formie spędzania wolnego czasu wzięło udział 41 dzieci z miejscowości Rajbrot.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content