W dniach od 29.07.2013r. do 09.08.2013r.  Świetlica Wiejska w Rajbrocie zorganizowała wakacyjny wypoczynek dla dzieci rolników, w ramach programu „Półkolonie Letnie 2013”, dofinansowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej. W przedsięwzięciu uczestniczyło 30 dzieci w wieku 7 – 16 lat.
Dziesięciodniowy wypoczynek obfitował w wiele atrakcji.

Zajęcia realizowano według ustalonego harmonogramu działań, w którym znalazły się m.in.: zajęcia integracyjne, warsztaty (plastyczne, piekarskie, bibułkarskie, tkackie), zajęcia sportowe na Orliku, wyjazd do kina i na basen. Uczestnicy półkolonii w ramach wycieczki krajoznawczo-turystycznej zwiedzili Kopalnię Soli w Bochni. Dzieci wzięły również udział w programie Akademia Przyjaciół Pszczół, w ramach którego odbył się cykl zajęć edukacyjnych w których uczestnicy poznali życie i pracę pszczół, etapy powstawania miodu oraz jego rodzaje. Efektem tych zajęć była inscenizacja teatralna pt. „Rajska Pszczółka”, przygotowana w ramach obchodów Wielkiego Dnia Pszczół przypadającego 8 sierpnia. Program półkolonii zakładał także realizację zagadnień z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony przeciwpożarowej. W tym temacie zostało zorganizowane spotkanie z asp. Wojciechem Więckiem  z Powiatowej Komendy  Policji w Bochni oraz st. kpt. Witoldem Sajakiem z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje – otwarte strażnice” uczestnicy półkolonii odwiedzili Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, gdzie uczestniczyli w pokazie sprzętu pożarniczego.  

W ostatnim dniu zajęć wszystkie dzieci otrzymały wyprawki szkolne ufundowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej, oraz pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Dwutygodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa. Uczestnicy półkolonii oraz wychowawcy serdecznie dziękują wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania tego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Lipnica Murowana.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content