I wreszcie po dwóch długich latach, przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze zaprezentowały cały swój kunszt podczas 41. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”. W dniach 14 i 15 stycznia 2023 roku Lipnica przyjęła w swoje gościnne progi 19 zespołów, które ku wielkiej radości – swojej oraz miłośników kolędowania kultywowały tą osobliwą, prastarą tradycję chodzenia od domu do domu w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Piękne życzenia – zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa bożego wielokrotnie popłynęły w stronę publiczności oraz odbiorców transmisji on-line.

Wszystkie kolędnicze występy oceniała Komisja Artystyczna w składzie:

– Beata Rompała – regionalista z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

– prof. Stanisław Węglarz – etnolog, przewodniczący jury

– Aleksandra Smaga – muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W sobotę na scenie zaprezentowało się łącznie 10 grup – 8 dziecięcych i 2 młodzieżowe. Jednak w tym dniu „Lipnicka Gwiazda” nie została przyznana żadnemu zespołowi. Dwa równorzędne pierwsze miejsca w kategorii najmłodszej jury przyznało grupie kolędniczej SZCZODROKI z Uszwi oraz grupie kolędniczej Z TURONIEM z Zawady Uszewskiej. Wśród młodzieżowych grup najlepsza okazała się grupa kolędnicza Z KONIKIEM z Uszwi.

W czasie obrad komisji ze wspaniałymi, pełnymi muzyki, pastorałek i świątecznych akcentów jasełkami wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie. Z tego miejsca serdeczne podziękowania kierujemy na ręce dyrektor placówki – pani Agnieszki Strugały oraz nauczycieli grup pięcio- i sześciolatków – pani Jolanty Koszmider, Katarzyny Przybyłko oraz Angeliki Rębilas.

Niedzielne kolędowanie to prezentacje 9 dorosłych grup kolędniczych. Były więc i wspaniałe widowiska – Herody, z Turoniem, z Kozą, z Gwiazdą, którym towarzyszył akompaniament kapeli ludowych. Podczas obrad jury dla wszystkich widzów z Koncertem Noworocznym wystąpiła Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej pod batutą kapelmistrza Adama Sowy. Były oczywiście kolędy, marsze, ale też inne aranżacje muzyczne. W czasie obrad komisji, grupy kolędnicze oczekujące na werdykt wraz z całą publicznością pięknie i radośnie zakolędowały na chwałę Boga, a śpiew i muzyka niosły się szerokim echem nad Lipnicą.  

Kulminacyjnym momentem było ogłoszenie wyników. Zanim jednak przewodniczący jury odczytał protokół obecni na scenie: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Piotr Gąsienica oraz Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego – Ryszard Drożdżak skierowali słowa uznania do kolędników, instruktorów, placówek patronujących za pielęgnowanie dawnych tradycji regionu, aktywizację miejscowych społeczności oraz ogrom pracy i wysiłku włożony w przygotowanie widowisk.

Ostatecznie „Lipnicka Gwiazda” powędrowała do grupy kolędniczej HERODY ze Śmigna! Dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymały: grupa kolędnicza HERODY z Uszwi oraz grupa kolędnicza Z TURONIEM z Połomia Dużego.

Fundatorami nagród finansowych byli: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Bochni. Za wspaniałą, okazałą choinkę zdobiącą scenę Gminnego Domu Kultury dziękujemy firmie Eko-Garten Państwa Barbary i Ryszarda Grzesik z Lipnicy Górnej.

Honorowy patronat nad Przeglądem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Bocheńskiego – Adam Korta oraz Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala.

Za objęcie patronatu medialnego dziękujemy portalom: www.mojabochnia.pl, www.bochnianin.pl, www.czasbochenski.pl, www.informatorbrzeski.pl, www.bochniazbliska.pl

Organizatorem 41. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych był Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, współorganizatorami zaś Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej.

Wszystkim grupom kolędniczym oraz Państwu, którzy byliście z nami w czasie tego wyjątkowego weekendu z serca dziękujemy za obecność, doping, wspólne kolędowanie, a przede wszystkim krzewienie bogatej tradycji przodków. Hej kolęda, kolęda!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia. Autorem fotografii jest pan Paweł Heród.

GALERIA ZDJĘĆ – SOBOTA

GALERIA ZDJĘĆ – NIEDZIELA

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content