O lipnickich palmach wielokrotnie już mówiono i pisano. Mimo, iż sezon na palmy dawno minął, wciąż cieszą się zainteresowaniem. W dniu 15 maja gościła u nas młodzież z ZS  w Nowym Wiśniczu wraz z odwiedzającymi ich w ramach wymiany międzyszkolnej kolegami z Niemiec. Uczniowie realizują projekt „Potrawy i tradycje regionalne”.

W Gminnym Domu Kultury uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich pod czujnym okiem Zbigniewa Urbańskiego – wykonawcy najwyższych palm, który zdradził tajniki wiązania palm wikliną, natomiast panie instruktorki z GDK uczyły młodzież wykonywania tradycyjnych bibułowych kwiatów. Po warsztatach nie zabrakło wspólnego zdjęcia przy pomniku założyciela Lipnicy – króla Władysława Łokietka. W ramach projektu młodzież wypiekała chleb w tradycyjnym piecu u pani Zofii Chochlińskiej w Lipnicy Dolnej, a także zwiedziła kościół św. Leonarda wpisany na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Warsztaty były doskonałą okazją do zaprezentowania naszego dziedzictwa kulturowego, a lipnickie palmy promować będą naszą małą ojczyznę także w Niemczech.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content