Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej jest już na finiszu realizacji projektu pn. Kultur@lipnica – bądźmy online! Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kwotą: 101 800 zł. Dzisiaj możemy się pochwalić zakupionym sprzętem komputerowym i multimedialnym, który poprawi naszą pracę i jakość organizowanych przedsięwzięć, poszerzy horyzonty, pozwoli zaprosić odbiorcę do skorzystania z proponowanej oferty również „cyfrowo”, a także zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami. Zatem w ramach projektu zostały zakupione: komputer do prac graficznych, notebook, 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do edukacji i animacji online, 5 komputerów z akcesoriami przystosowanych dla osób niedowidzących, pętle indukcyjne – 5 sztuk, kamera, projektory z ekranem i stolikiem, program graficzny oraz program do obróbki filmów.

„Konwersja cyfrowa domów kultury”, to projekt uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content