Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana. Organizatorami konkursu są: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej.

Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu komiksu prezentującego wybraną przez uczestnika legendę ziemi lipnickiej. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Lipnica Murowana, indywidualnie lub reprezentując placówki oświatowe, świetlice wiejskie oraz inne organizacje. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny zgłoszonych prac. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, zgodność tematyczną i pomysłowość, a także samodzielność wykonania.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2023 r. (poniedziałek) do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej lub koordynatorów konkursu: pani Arletty Piechnik – Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej oraz pani Joanny Zych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. podczas 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – „LEGENDA ZIEMI LIPNICKIEJ KOMIKSEM OPOWIEDZIANA”

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content