Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej realizuje kolejne etapy projektu „Kasztan z kulturą” w Lipnicy Dolnej. Zadanie realizowane jest z funduszy europejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 22 400,00 zł.

W ramach projektu zostało doposażonych 6 pokoi. Zakupiono meble – łózka, stoły, stołki, szafy, a ponadto pościel i radiomagnetofony. Na ścianach wiszą lustra i wieszaki. Przed budynkiem znajduje się wiata grillowa. Wyposażone zostało także zaplecze gospodarcze obiektu.

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności  turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej gminy Lipnica Murowana poprzez zakup w/w wyposażenia.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

pasek nowy GDK Lipnica Murowana

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content