Z pewnością cała okolica doskonale słyszała, iż w miniony weekend – 13 i 14 stycznia kolędowała Lipnica! Wszystko to za sprawą kolędników prezentujących się podczas 42. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”. Wszystkie konkursowe prezentacje oceniało jury w składzie: Małgorzata Oleszkiewicz – etnograf, emerytowana kustosz Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Beata Rompała – regionalista z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Aleksander Smaga – muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W sobotę, 13 stycznia na scenie wystąpiło 14 grup kolędniczych: 10 dziecięcych oraz 4 młodzieżowe. Najmłodsi zaprezentowali takie widowiska jak: Pastuszki, Herody, Z gwiazdą, Szczodroki, Z szopko czy Trzej Królowie. Podczas obrad Komisji Artystycznej na scenie, ze wzruszającymi jasełkami pt. „Od Edenu do Betlejemu” zaprezentowały się przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej. Po naradzie jury zdecydowało, iż w tym dniu „Lipnicka Gwiazda” powędruje w ręce młodzieżowej grupy kolędniczej – Pasterze z gwiazdą ze Świetlicy Wiejskiej w Uszwi!

Niedziela – 14 stycznia to prezentacje 8 dorosłych grup kolędniczych. Przedstawiane programy były różnorodne, m.in.: Z turoniem, Herody, Droby, Pasterze. Publiczność żywo reagowała na widowiska, każde nagradzając gromkimi brawami. W czasie obrad jury dla wszystkich zgromadzonych w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury oraz widzów korzystających z transmisji on-line z Koncertem Noworocznym wystąpił Zespół Regionalny „Górzanie” z Lipnicy Górnej. Ostatecznie „Lipnicka Gwiazda” w kategorii dorosłych grup kolędniczych została przyznana grupie kolędniczej Herody z Połomia Dużego!

Swoją obecnością podczas niedzielnych prezentacji zaszczycili nas:  Marszałek Marta Malec-Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Józef Radzięta – radny Rady Powiatu Bocheńskiego, Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana, Damian Gaża – PrzewodniczącyRady Gminy Lipnica Murowana wraz z radnymi, Tadeusz Goryl – sołtys wsi Lipnica Murowana oraz Krzysztof Przybyłko – sołtys wsi Lipnica Górna.

Organizatorem Przeglądu był Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, współorganizatorami Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Adam Korta – Starosta Powiatu Bocheńskiego oraz Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana. Fundatorami nagród finansowych w Przeglądzie byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Podziękowania kierujemy także w stronę Pana Marcina Radzięty z Rajbrotu, który dla wszystkich grup dziecięcych i młodzieżowych przekazał przepyszne słodkości oraz Państwa Barbary i Ryszarda Grzesik – właścicieli Firmy Eko-Garten z Lipnicy Górnej za piękną choinkę zdobiącą naszą scenę. Za objęcie wydarzenia patronatem medialnym dziękujemy portalom: www.bochnianin.pl, www.mojabochnia.pl, www.bochniazbliska.pl, www.informatorbrzeski.pl, www.czasbochenski.pl.

Kłaniając się nisko i raz jeszcze życząc zdrowia i szczęścia na Nowy 2024 Rok dziękujemy wszystkim za wspaniałe przeżycie i wiele niezwykłych momentów podczas „Lipnickiej Gwiazdy”. Szczęść Boże!

KOMISJA ARTYSTYCZNA W SKŁADZIE:

– Małgorzata Oleszkiewicz – etnograf, przewodnicząca jury

– Beata Rompała – regionalista

– Aleksander Smaga – muzyk

w dniu 13 stycznia 2024 (sobota) po obejrzeniu 14 grup kolędniczych w tym   10 grup dziecięcych  i  4 grup młodzieżowychz powiatów  bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego, postanowiła przyznać:

W KATEGORII GRUP DZIECIĘCYCH

NAGRODY GŁÓWNEJ – nie przyznano

I MIEJSCA – nie przyznano

Trzy równorzędne II MIEJSCA

– Grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ z Gwoźdźca

– Grupie kolędniczej SZCZODROKI ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu

– Grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ Ze Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym

Dwa równorzędne III  MIEJSCA

– Grupie kolędniczej HERODY z Uszwi

– Grupie kolędniczej PASTUSZKI ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

WYRÓŻNIENIE

– Grupie kolędniczej PASTUSZKI Z GWIAZDĄ ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Dolnej

Nagrody za udział

– Grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie

– Grupie kolędniczej PASTUSZKI ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnej

– Grupie kolędniczej z GWIAZDĄ ze Starego Wiśnicza

– Grupie kolędniczej PASTUSZKI z Maszkienic

W KATEGORII GRUP MŁODZIEŻOWYCH

NAGRODĘ GŁÓWNĄ  – statuetkę  LIPNICKĄ GWIAZDĘ

– Grupie kolędniczej PASTERZE Z GWIAZDĄ z Uszwi

I  MIEJSCA – nie przyznano

II MIEJSCA – nie przyznano

Dwa równorzędne III  MIEJSCA

– Grupie kolędniczej Z SZOPKO z Gwoźdźca

– Grupie kolędniczej TRZEJ KRÓLOWIE ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

Nagrodę za udział

– Grupie kolędniczej LIPNICZANIE z Lipnicy Murowanej

Do udziału w 27. Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych

PASTUSZKOWE  KOLĘDOWANIE  w Podegrodziu Komisja kwalifikuje:

– dziecięcą grupę kolędniczą Z GWIAZDĄ z Gwoźdźca

– dziecięcą grupę kolędniczą SZCZODROKI ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu

– dziecięcą grupę kolędniczą Z GWIAZDĄ ze Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym

– dziecięcą grupę kolędniczą PASTUSZKI ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

– dziecięcą grupę kolędniczą HERODY z Uszwi

– młodzieżową grupę kolędniczą PASTERZE Z GWIAZDĄ z Uszwi.

W dniu 14 stycznia 2024 (niedziela) po obejrzeniu 8 grup Komisja Artystyczna postanowiła przyznać:

W KATEGORII GRUP DOROSŁYCH

NAGRODĘ GŁÓWNĄ – statuetkę  LIPNICKĄ GWIAZDĘ

Grupie kolędniczej HERODY z Połomia Dużego

I MIEJSCE

– Grupie kolędniczej  Z TURONIEM – Pleśnioki z Pleśnej

Dwa równorzędne  II  MIEJSCA

– Grupie kolędniczej Z TURONIEM – Kolędnicy Znad Uszwicy z Uszwi

– Grupie kolędniczej  Z TURONIEM – Śmignianie ze Śmigna

Dwa równorzędne  III  MIEJSCA

– Grupie kolędniczej DROBY z Gwoźdźca 

– Grupie kolędniczej PASTERZE – Zespół Folklorystyczny BOBROWIANIE z Bobrownik Wielkich

WYRÓŻNIENIE

– Grupie kolędniczej DROBY z Lubczy

Nagrodę za udział

– Grupie kolędniczej TARNAWSKIE HERODY z Tarnawy

Do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych 52. GÓRALSKI KARNAWAŁ w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja kwalifikuje:

– Grupę kolędniczą HERODY z Połomia Dużego

– Grupę kolędniczą Z TURONIEM – Pleśnioki z Pleśnej

– Grupę kolędniczą Z TURONIEM – Śmignianie ze Śmigna

– Grupę kolędniczą Z TURONIEM – Kolędnicy Znad Uszwicy z Uszwi

– Grupę kolędniczą PASTERZE – Zespół Folklorystyczny BOBROWIANIE z Bobrownik Wielkich

– Grupę kolędniczą DROBY z Gwoźdźca.

Foto: Jarosław Krzak  

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content