Tak uroczyście, tak tradycyjnie, tak pięknie i z udziałem tylu gości może być tylko w Lipnicy Murowanej. I niezmiennie od 61 lat – zachwycać, budzić szacunek oraz podziw mogą tylko lipnickie palmy. Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej to kontakt z dziedzictwem przodków, to duma z ludowych tradycji, to radość z tworzenia zacnej historii małego miasteczka – dokładnie tak, jak założył i wymarzył to sobie Józef Piotrowski – inicjator konkursu lipnickich palm.

I stanęły na lipnickim rynku – niepowtarzalne, dostojne, smukłe i swoiście piękne, dzięki którym o naszej gminie usłyszał znowu cały kraj. Znowu też sięgnęły nieba… Prawie 38 metrów misternie ułożonej wikliny, setki kwiatów i barwnych wstążek, tygodnie pracy i obaw czy uda się ją postawić…. Rekord najwyższej palmy, po ośmiu latach znowu został pobity. Autorem wiklinowego dzieła mierzącego 37 metrów i 78 centymetrów wysokości, jest Andrzej Goryl z Rodziną, 21-letni mieszkaniec Lipnicy Górnej.

Palmy mają przede wszystkim wymiar religijny. To z tego powodu kilka tysięcy wiernych wybrało ojczyznę św. Szymona, aby uczestniczyć w uroczystej procesji, a następnie we Mszy świętej Męki Pańskiej koncelebrowanej przez ks. Proboszcza Mariusza Jachymczaka oraz ks. Józefa Smolenia.

To zawsze wielki dzień i wielka duma, zwłaszcza dla lokalnych władz, że tak ważne osobistości gościmy w skromnych progach oraz ukazujemy piękno tradycji i małopolski poprzez pryzmat Lipnicy Murowanej. Wśród zaproszonych gości do Lipnicy przybyli najwyżsi przedstawiciele władzy państwowej – Beata Szydło Wiceprezes Rady Ministrów, Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Józefa Szczurek-Żelazko Wiceminister Zdrowia, Patryk Jaki Wiceminister Sprawiedliwości.

Wójt Gminy Tomasz Gromala wyraził wdzięczność dla wykonawców palm, dla rodzin, które z misternie wykonanymi palmami przychodzą na lipnicki rynek i tworzą ten niepowtarzalny spektakl poparty wiarą i nieoderwany od religijnego fundamentu. Będąc wnukiem organizatora pierwszego konkursu palm Józefa Piotrowskiego, wyraził swą wdzięczność wobec przodków i dziedzictwa, jakie nam pozostawili. Jako gospodarz ziemi świętych, zabytków i bogatej historii powitał przybyłych gości, turystów, pielgrzymów, przedstawicieli polityki, kultury i nauki oraz życzył wspaniałych przeżyć w atmosferze religijnej zadumy, wyjątkowych zabytków, szumu tradycyjnych palm i wielkanocnych atrakcji.

O wielkiej wartości lipnickiej tradycji, chrześcijańskich wartości i przywiązaniu do małej ojczyzny mówiła Wicepremier Beata Szydło, zaznaczając, że bez przeszłości i bez wartości nie będzie przyszłości. Życzyła spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Do życzeń dołączył się Wicepremier Jarosław Gowin, gratulując mieszkańcom gościnności i otwartości. O wyjątkowości lipnickich palm i ich wpływie na postrzeganie Małopolski mówił Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, który nad konkursem palm objął patronat honorowy.

Dziękujemy za obecność w tak ważnym dla nas dniu. W świętowaniu udział wzięli:
Beata Szydło – Wiceprezes Rady Ministrów
Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia
Patryk Jaki – Wiceminister Sprawiedliwości
Kazimierz Wiatr – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Edward Czesak – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bogusław Sonik
 – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Arkadiusz Mularczyk
 – Poseł na Sejm RP
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Stanisław Bukowiec – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Wojciech Skruch – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Józef Gawron – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Adam Korta – Starosta Bocheński
Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Bocheński
Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia
Małgorzata Więckowska – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina
Andrzej Śliwa – Wójt Gminy Łapanów
Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa
Mariusz Mardosz – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu
Robert Cieśla – Komendant Powiatowy PSP w Bochni
Piotr Słowiak – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku
Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
Jerzy Polczyk – Komendant Powiatowy Policji w Bochni
Wacław Daniec 
– z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku
Mariusz Dymura – Komendant Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
Robert Dudek – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Danuta Bigaj – Prezes Zarządu Bacówka Towary Tradycyjne
Dariusz Kucz – Dyrektor ds. handlu i franczyzy
Tomasz Pławecki – Prezes Zarządu Społem PSP
Halina Bielec – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Anna Kądzielawa – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/Bochnia
Bogusław Szmigiel – Karpacka Spółka Gazownictwa/Rejon Bochnia
Tadeusz Białka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni
Włodzimierz Więckowski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie
Bożena Malaga-Wrona – Prezes Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans VESNA
Renata Kaczmarczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jerzy Błoniarz – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
Marek Rudnik – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
Jerzy Łacny – Radny Rady Powiatu Bocheńskiego
Marek Patalita – Radny Rady Powiatu Bocheńskiego
Józef Radzięta – Radny Rady Powiatu Bocheńskiego
Damian Gaża – Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana wraz z Radnymi Rady Gminy Lipnica Murowana
Ks. Mariusz Jachymczak – Proboszcz Parafii Lipnica Murowana
Ks. Łukasz Mikoś – Wikariusz Parafii Lipnica Murowana
S. Renata Kolada – Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK
Stanisław Wieciech – Prezes Gminnego Koła Kombatantów AK
Maria Lubańska – Prezes UTW Lipnica Murowana
Stanisław Paprota – Prezes Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego
Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli oraz Kierownicy z jednostek organizacyjnych gminy Lipnica Murowana.

W imieniu Organizatorów jubileuszowego 61. Konkursu Lipnickich Palm składamy podziękowania wykonawcom palm, sponsorom, komisji konkursowej, zespołom i grupom artystycznym, wolontariuszom, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, służbom mundurowym – Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, partnerom wydarzenia, Kołu Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej, właścicielom działek użyczającym miejsce na parkingi, obsłudze technicznej oraz wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego, barwnego i niepowtarzalnego konkursu.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content