Gminny Dom Kultury to instytucja, działająca dla dobra wszystkich mieszkańców, a jej priorytetem jest ochrona rodzimych tradycji i lokalnej obrzędowości. Funkcjonujemy w realiach, które nie zawsze pozwalają na zrealizowanie wszystkich naszych zamierzeń. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie takich inicjatyw, dzięki którym możecie Państwo dokonać rzeczy wykraczających poza codzienność, a przy tym uczestniczyć w kształtowaniu i umacnianiu świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego. 10 kwietnia 2022 r. na lipnickim rynku, po raz 63. odbędzie się Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

Abyśmy w pełni mogli zrealizować zamierzone cele, przygotować wydarzenie i nagrodzić wykonawców palm, zapraszamy Państwa do współpracy i wsparcia tej inicjatywy. W ramach przygotowanej przez nas oferty przewidzieliśmy dwie możliwości sponsoringu: wsparcie rzeczowe (zakup nagród), oraz wsparcie finansowe (wpłaty środków pieniężnych na rachunek: BSRz w Krakowie o/Nowy Wiśnicz nr 12 8589 0006 0230 0000 1964 0001).

Ze swej strony oferujemy: umieszczenie logo sponsora na materiałach promocyjnych, reklamę foniczną podczas trwania konkursu i relacji online w mediach społecznościowych, informację w serwisie internetowym www.kulturalipnica.pl, możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych podczas konkursu, podziękowania w lokalnej gazecie oraz na gminnych serwisach internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać pod nr tel. 14 6852108, 603 748 008 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gdk@kulturalipnica.pl

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content