Stowarzyszenie Uszwianie gorąco zaprasza do udziału w seminarium naukowym pn. „Dialog z Kulturą – O kolędowaniu między tradycją a współczesnością”. Spotkanie odbędzie się *w piątek 8 grudnia br. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gospody Tadeusz w Uszwi.

Seminarium będzie uzupełnieniem wiedzy dla uczestników październikowego spotkania, organizowanego przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Tym razem w części wykładowej skupimy się na scenariuszu widowisk oraz języku i gwarze w przedstawieniach kolędniczych, w części drugiej uczestnicy udadzą się z wizytą studyjną do Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Organizator zapewnia transport do Krakowa.

Spotkanie adresowane jest do animatorów kultury, instruktorów grup, członków zespołów kolędniczych, pracowników instytucji kultury oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać na karcie zgłoszenia na adres: stowarzyszenieuszwianie@gmail.com do dnia 4 grudnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona.

Partnerzy wydarzenia: MEK w Krakowie oraz Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Edukujemy w kulturze” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content