Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej poszukuje i serdecznie zaprasza  wolontariuszy do pracy w dniu 29 marca 2015 r. podczas  57 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Do współpracy zachęcamy wszystkich, których interesuje: charakterystyczny styl pracy w instytucji kultury, praca w twórczym zespole oraz lokalne tradycje i zwyczaje.

 

 

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– pomoc przy organizacji 57 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego

– pomoc przy stoisku z materiałami promocyjnymi w dniu konkursu

– pomoc przy mierzeniu i ocenianiu palm

– pomoc podczas żywych warsztatów wykonywania palm

DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRYCH INTERESUJE:

– charakterystyczny styl pracy w instytucji kultury

– praca w twórczym zespole

– lokalne tradycje i zwyczaje

OCZEKUJEMY:

– odpowiedzialności

– pomysłowości

– kreatywnej pracy

ZAPEWNIAMY:

– możliwość korzystania z doświadczeń Gminnego Domu Kultury

– możliwość sprawdzenia się w konkretnych działaniach

– przyjazne środowisko pracy

– szczegółowe zaświadczenie o pracy wolontariusza lub rekomendację.

 

Chętne osoby prosimy o kontakt z Gminnym Domem Kultury w Lipnicy Murowanej do dnia 23 marca 2015 r. (telefon: 14 6852 108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl)

Zachęcamy do współpracy.

 

ABC WOLONTARIATU

WOLONTARIUSZEM jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie. W tym także:

– osoby bezrobotne – wykonywane przez nie świadczenie nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku

– małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content