Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zachęca osoby indywidualne, rodziny, instytucje i organizacje społeczne oraz szkoły do udziału w 57. Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Jego celem jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów Niedzieli Palmowej, kultywowanie tradycji wykonywania lipnickich palm plecionych z wikliny i zdobionych zgodnie z miejscowym zwyczajem, integracja międzypokoleniowa oraz rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową wśród dzieci i młodzieży.

Palmy będą oceniane w czterech kategoriach: palmy dziecięce do 3 metrów wysokości, palmy niskie od 3 metrów do 5 metrów, palmy średnie od 5 metrów do 12 metrów oraz palmy wysokie powyżej 12 metrów. Palmy niskie, średnie i wysokie oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatora, w skład której wejdą: etnografowie, folkloryści, plastycy. Palmy dziecięce oceniane będą w Biurze Organizacyjnym Konkursu.

Więcej informacji w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Zapraszamy!

REGULAMIN 57 KONKURSU LIPNICKICH PALM

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content