Serdecznie zapraszamy instruktorów grup kolędniczych, kolędników, członków komisji konkursowych przeglądów kolędniczych, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, przedstawicieli zespołów obrzędowych, muzyków oraz inne osoby zainteresowane, na seminarium naukowe pn. „Kolęda – wierność tradycji w stroju, gwarze, widowisku i muzyce”, które odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. w Lipnicy Górnej – Hotel i Gospoda „Pod Kamieniem” Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Murowana.

W programie seminarium wykłady z udziałem specjalistów, prelekcje oraz warsztaty praktyczne. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom obrzędowości ludowej związanej z okresem Bożego Narodzenia, inspirowaniu aktywnych form udziału w teatrze ludowym, muzyce polskich kolęd i pastorałek, interpretacji zwyczajów kolędniczych, symboli, postaci.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu pn. 42. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”, dofinansowanego  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać na karcie zgłoszenia, na adres: mpgklipnica@gmail.com do dnia 16 października 2023 r. Ilość miejsc ograniczona.

W załączeniu przesyłamy program oraz kartę zgłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami, jednocześnie prosząc o rozpropagowanie informacji w Państwa społecznościach lokalnych.

Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

SEMINARIUM KOLĘDOWE – PROGRAM

SEMINARIUM KOLĘDOWE – KARTA ZGŁOSZENIA

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content