Wprawdzie do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze parę chwil, lecz przemkną szybko i ani się obejrzymy, a już w styczniu kolejny Przegląd Grup Kolędniczych. Wychodząc naprzeciw temu wydarzeniu, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza instruktorów grup kolędniczych, kolędników, członków komisji konkursowych przeglądów kolędniczych, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, przedstawicieli zespołów obrzędowych, muzyków oraz inne osoby zainteresowane, na Seminarium Naukowe pn. „Tradycje kolędnicze małopolskiej wsi”, które odbędzie się w dniach 23 – 25 października 2019 r.

W programie seminarium wykłady z udziałem specjalistów, prelekcje oraz warsztaty praktyczne. Trzydniowe wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom obrzędowości ludowej związanej z okresem Bożego Narodzenia, inspirowaniu aktywnych form udziału w teatrze ludowym, muzyce polskich kolęd i pastorałek, interpretacji zwyczajów kolędniczych, wykonywaniu masek teatralnych oraz technice gry aktorskiej. 

Seminarium odbędzie się w ramach projektu pn. 38. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”, dofinansowanego  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać na karcie zgłoszenia, na adres organizatora do dnia 16 października 2019 r. Ilość miejsc ograniczona.

W załączeniu program Seminarium oraz karta zgłoszenia.

PROGRAM SEMINARIUM KOLĘDNICZEGO

KARTA ZGŁOSZENIA

plakat sem GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content