Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza do udziału w ostatniej plenerowej imprezie – „Jesień w Borze”. Odbędzie się ona w niedzielę 7 września 2014 r. od godziny 16:00 na placu przy Ośrodku Edukacji w Borównej. W tym roku przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej bowiem złożony przez GDK projekt pn. „Organizacja imprezy „Jesień w Borze” i zakup sprzętu do wykorzystania w działalności kulturalnej GDK” został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie.

Imprezę rozpocznie blok zabaw i konkursów dla dzieci oraz dorosłych. Na scenie zaprezentuje się Grupa Obrzędowa „Górzanie” z Lipnicy Górnej, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej oraz zespół muzyczny „Galaxis”, który poprowadzi także festyn pod gwiazdami.  

W trakcie przedsięwzięcia promowany będzie lokalny produkt tradycyjny – herbata lipowa „Lipnicka lipina”. Wtedy też nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu na logo tegoż produktu. Publiczność będzie miała okazję wzięcia udziału w warsztatach parzenia lipowego naparu oraz jego degustacji z sokiem malinowym i lipnickim miodem. Dodatkowo podczas „Jesieni w Borze” zorganizowana zostanie wystawa miodów tradycyjnych, w której wezmą udział producenci zamieszkujący obszar Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” oraz wystawa prac zgłoszonych do konkursu na logo „Lipnickiej lipiny”.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013.

Publikacja62 GDK Lipnica Murowana

jesien plakat GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content