„Niektórych wydarzeń się nie wspomina lecz przeżywa je od nowa”. Takim emocjonującym wydarzeniem jest Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej, której niezwykłość znana jest w całej Polsce. Już po raz 55 Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zaprasza na Konkurs Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.  Stawianie najwyższych palm na lipnickim rynku zawsze budzi ogromne emocje i jest źródłem niezapomnianych przeżyć, ale wyjątkowość tej uroczystości wynika z głębokiej wiary i nadziei w moc wierzbowych palm świątecznych.

Jest przejawem najpiękniejszych wartości zaczerpniętych z lokalnej tradycji ludowej. Nikt nie pozostaje obojętny na dostojność lipnickich palm. Ich wysokość budzi podziw i szacunek starszych, uczy młodych sumiennej i uczciwej pracy, wreszcie skłania do refleksji nad sensem i trwałością ludzkiego życia. Zachwycają przybyłych gości, turystów, pielgrzymów, przedstawicieli polityki, kultury i nauki.

Pozwólmy urzec się ich urokowi i w tym roku. Bądźmy w tym dniu w Lipnicy!

palmy plakat A4 GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content