Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież – miłośników sztuki recytacji, do udziału w IX Konkursie Recytatorskim „Słowem malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Wierszem o Warszawie”. Uczestnicy prezentują do wyboru tekst poetycki lub fragment prozy przedstawiający obraz Warszawy w wybranym przez siebie kontekście – np. jako stolica, miejsce wydarzeń historycznych, krajobraz, kultura, sztuka, bohater itp. Przesłuchania konkursowe w obecności jury odbędą się 7 października 2020 r. w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do dnia 28 września 2020 r. do GDK osobiście, pocztą tradycyjną lub mailową na adres: kulturalipnica@wp.pl czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w regulaminie konkursu (w załączeniu). Dla laureatów przygotowaliśmy piękne i ciekawe nagrody! Zapraszamy!

 

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content