„Nic piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne” – cytat wybitnego polskiego astronoma, lekarza, tłumacza, kanonika – Mikołaja Kopernika towarzyszył nam podczas tegorocznego Posumowania Roku Kulturalnego. W czasie całego spotkania poszukiwaliśmy również odpowiedzi na pytanie: Czy wśród nas rosną nowi Kopernicy?, a także bliżej poznaliśmy postać tego, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie wydało go plemię.

W sobotę – 18 listopada spotkaliśmy się w Wiejskim Domu Ludowym w Lipnicy Górnej, by zaprezentować bieżącą działalność kulturalną w naszej gminie. W spotkaniu udział wzięli: Grupa Obrzędowa RAZEM z Lipnicy Murowanej, Zespół Regionalny GÓRZANIE z Lipnicy Górnej, Koło Gospodyń Wiejskich i Grupa KASZTANY z Lipnicy Dolnej, Zespół Pieśni RAJ z Rajbrotu, Koło Gospodyń Wiejskich z Rajbrotu, Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Lipnicy Murowanej, Grupa Obrzędowa z Borównej, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej, Strażacka Orkiestra Dęta z Rajbrotu, wykonawcy palm i twórcy ludowi, sponsorzy i przyjaciele lipnickiego Domu Kultury. Miło było nam gościć gospodarza gminy – Wójta Tomasza Gromalę, Proboszcza Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej – ks. Mariusza Jachymczaka, wikariusza lipnickiej parafii – ks. Andrzeja Janigę, Radnego Powiatu Bocheńskiego – Pana Józefę Radziętę, Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Murowana – Damiana Gażę wraz z Radnymi, sołtysów, przedstawicieli OSP, prezesów stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, dyrektorów placówek oświatowych.

Po oficjalnym rozpoczęciu i powitaniu przybyłych gości, otrzymaliśmy ważną telefoniczną informację, z której wynikało, że niebawem dotrze do nas wyjątkowa przesyłka. Owa przesyłka miała zawierać odnalezione niedawno dzieło Mikołaja Kopernika, które do tej pory nie ujrzało jeszcze światła dziennego, nosi zaś tytuł „O obrotach sfer lipnickich”. Okazało się być ono wspaniałą opowiastką opiewającą lipnicką kulturę, liczne wydarzenia oraz zespoły i ludzi będących motorem napędowym całości. W przesyłce odnaleźliśmy również pendrive, który  zabrał nas w kosmiczną podróż przez miniony rok, obfitujący w imprezy, przedsięwzięcia, konkursy i projekty.

Był też i czas na podziękowania, które Dyrektor Gminnego Domu Kultury – Agnieszka Żołna-Zdunek skierowała w stronę wszystkich, których działalność przyczynia się do stworzenia pozytywnego wizerunku lipnickiej kultury. Tuż przed zakończeniem oficjalnej części głos zabrali: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala oraz Proboszcz Parafii w Lipnicy Murowanej – ks. Mariusz Jachymczak.

Nie obyło się bez konkursu nawiązującego do postaci Kopernika oraz finałowej piosenki Ireny Santor wraz z dołączoną do niej prezentacją, która dobitnie pokazała, że wśród nas rośnie ogrom nowych Koperników.

Foto: Jarosław Krzak

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content