Wójt Gminy Lipnica Murowana oraz Prezes LZS „Macierz” serdecznie zapraszają na XXII Turniej Brydża Sportowego Par „O Lipnicką Palmę”. Odbędzie się on w sobotę – 25 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Wpisowe – 20 zł od osoby, zniżki dla kobiet i seniorów. Przewidziano także nagrody regulaminowe i rzeczowe. Zachęcamy do udziału.

brydz2015 GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content