Do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Palm zgłoszono 55 palm, w tym: 1 palmę w kategorii palm najwyższych powyżej 22 metrów, 5 palm w kategorii palm wysokich od 14 do 22 metrów, 17 palm w kategorii palm średnich od 7 do 14 metrów oraz 32 palmy w kategorii palm niskich od 3 do 7 metrów. Komisja Artystyczna w składzie: Bernadetta Błoniarz – etnolog, przewodnicząca jury, Monika Żołna – plastyk oraz Justyna Bodurka – historyk, kustosz muzeum bocheńskiego postanowiła przyznać:

 

 

W KATEGORII PALM NAJWYŻSZYCH

GRAND PRIX dla Andrzeja Goryla z Rodziną z Lipnicy Górnej za palmę wysokości 25 metrów i 25 centymetrów

 

W KATEGORII PALM WYSOKICH

GRAND PRIX dla Rodziny Leszczyńskich z Lipnicy Dolnej za palmę wysokości 19 metrów

DWA RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA dla:

– Krzysztofa Sieczki z Woli Nieszkowskiej za palmę wysokości 18 metrów i 53 centymetry

– Rodziny Filipków z Nowego Wiśnicza za palmę wysokości 16 metrów i 25 centymetrów

II MIEJSCE dla:

– Julii i Huberta Klejdysz z Lipnicy Murowanej za palmę wysokości 15 metrów i 80 centymetrów

III MIEJSCE dla:

– Doroty i Marka Piś z Lipnicy Murowanej za palmę wysokości 14 metrów i 60 centymetrów

 

W KATEGORII PALM ŚREDNICH

GRAND PRIX dla Szkoły Podstawowej w Rajbrocie, klasa Ib za palmę wysokości 7 metrów i 60 centymetrów

TRZY RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA dla:

– Młodzieży Parafii Rajbrot

– Iwony i Mateusza Machał z Lipnicy Murowanej

– Koła Gospodyń Wiejskich z Rajbrotu

CZTERY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA dla:

– Szkoły Podstawowej w Rajbrocie, klasa Ia

– Natalii i Agnieszki Oświęcimka z Lipnicy Dolnej

– Urszuli i Szymona Leszczyńskich z Lipnicy Dolnej

– Kacpra Zatorskiego i Katarzyny Zatorskiej z Kamionnej

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH III MIEJSC dla:

– Świetlicy w Woli Nieszkowskiej

– Rodziny Heródów z Lipnicy Dolnej

– Wojciecha Roman z Lipnicy Murowanej

– Bartusia Smosny z Lipnicy Murowanej

– Piotra Wąsowicza z Lipnicy Murowanej

TRZY RÓWNORZĘDNE IV MIEJSCA dla:

– Marii Krzyszkowskiej z Lipnicy Dolnej

– Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lipnicy Murowanej

– Amelii, Mileny, Kornelii Mech z Lipnicy Murowanej

WYRÓŻNIENIE dla:

– Adriana Pilcha z Buczyny

 

W KATEGORII PALM NISKICH

GRAND PRIX dla Natalii i Bartłomieja Machał z Lipnicy Murowanej

TRZY RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA dla:

– Julii Zatorskiej z Kamionnej

– Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

– Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej

CZTERY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA dla:

– Grupy Obrzędowej z Lipnicy Murowanej Razem z Ukrainą

– Krzysztofa Bogusza ze Sterkowca za palmę autorstwa Julii i Kacpra Zatorskich z Lipnicy Dolnej

– Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej

– Szymona Machał z Lipnicy Górnej

SZEŚĆ RÓWNORZĘDNYCH III MIEJSC dla:

– Pauliny Groń z Lipnicy Murowanej

– Emilii Włodarczyk z Lipnicy Górnej

– Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Murowanej

– Jasia Rysaka z Babcią z Lipnicy Murowanej

– Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej, klasa IIb

– Sołectwa Lipnica Dolna

SIEDEM RÓWNORZĘDNYCH IV MIEJSC dla:

– Marka Hajduka z Lipnicy Murowanej

– Łukasza Hajduka z Lipnicy Murowanej

– Damiana Heróda z Lipnicy Murowanej

– Julii i Aleksandry Gromala z Lipnicy Murowanej

– Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej, klasa IIa

– Marcina Chochlińskiego z Lipnicy Dolnej

– Dawida Trojana z Lipnicy Dolnej

CZTERY RÓWNORZĘDNE V MIEJSCA dla:

– SKPG Kraków

– Zofii Urbańskiej z Lipnicy Dolnej

– Kacpra Domasa z Rajbrotu

– Dawida Domasa z Rajbrotu

SIEDEM RÓWNORZĘDNYCH WYRÓŻNIEŃ dla:

– Anny i Katarzyny Szewczyk z Lipnicy Górnej

– Środowiskowego Domu Pomocy w Muchówce, Szkoły Podstawowej w Muchówce

– Maji Domas z Rajbrotu

– Sebastiana Oświęcimki z Lipnicy Dolnej

– PSP Lipnica Murowana

– Adriana Domasa z Rajbrotu

– Zuzanny Domas z Rajbrootu

W kategorii PALM DZIECIĘCYCH do 3 metrów wysokości w Biurze Organizacyjnym zgłoszono 174 palmy. Podczas ogłoszenie wyników na scenie wylosowano dodatkowo w tej kategorii 3 nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Lipnica Murowana – Tomasza Gromalę, które powędrowały do:  Martyny Nowak z Lipnicy Murowanej, Mileny Mirek z Pogórskiej Woli oraz Lidii Trojanowskiej z Lipnicy Górnej.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content