Do udziału w 56 Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego zgłoszono 139 palm przy czym: palm wysokich powyżej 12 metrów zgłoszono 7, palm średnich od 5 do 12 metrów zgłoszono 40, palm niskich od 3 do 5 metrów zgłoszono 23. W Biurze Organizacyjnym zgłaszane i oceniane były palmy dziecięce do 3 metrów, których zgłoszono 69.

 

 

 

 

 

 

WYNIKI 56 KONKURSU LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO, Lipnica Murowana 13.04.2014 r.

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Bernadetta Błoniarz – etnolog Miejski Ośrodek Kultury Nowy Wiśnicz
  2. Monika Żołna – plastyk
  3. Stanisław Włodarczyk –przewodniczący Komisji Kultury  Rady Gminy Lipnica Murowana

oceniła palmy zgodnie z regulaminem. Zgłoszono 70 takich palm. Przy czym palm wysokich powyżej 12 metrów zgłoszono  7, średnich (5-12 m) zgłoszono 40,  niskich (od 3- 5 m) zgłoszono 23. W Biurze Organizacyjnym oceniane były palmy dziecięce do 3 metrów, których zgłoszono 69.

 

W KATEGORII PALM WYSOKICH

powyżej 12 metrów wysokości przyznano następujące miejsca i nagrody:

GRAND PRIX  dla Zbigniewa Urbańskiego  z rodziną  z Lipnicy Murowanej, wysokość palmy 31,84 m

I  miejsce rodzina Mechów z Lipnicy Murowanej

II miejsce dla Moniki, Tomasza i Jakuba Leszczyńskich

 

Trzy równorzędne III miejsca

1.       Andrzej Plewa

2.       Rodzina Klejdyszów

3.       Józef Rysak

 

Ponadto przyznano wyróżnienie dla  Józefa Duśko z Lipnicy Murowanej

 

W KATEGORI PALM ŚREDNICH (5 – 12 metrów)

GRAND PRIX dla Piotra Dychusa z Lipnicy Górnej

8 równorzędnych  I  miejsc

1.       Ewa Urbańska

2.       Maria Krzysztof Sieczka

3.       Stanisława Piech

4.       Paweł Michałek

5.       Jakub Machał

6.       Mateusz Leszczyński

7.       Piotr Leszczyński

8.       Szymon Leszczyński

 

7 równorzędnych II miejsc

1.       Paweł Fasuga

2.       Stowarzyszenie Lipniczaki

3.       Żołna Adrian i Kacper

4.       Żołna Daniel

5.       Krzyszkowska Maria

6.       Rodzina Herodów

7.       Urszula Leszczyńska

 

11     równorzędnych III miejsc

 

1.       Urszula i Rafał Wójcik

2.       Mucha Bronisław

3.       Grupa Kasztany z Lipnicy Dolnej

4.       Dudek Amadeusz

5.       Uniwersytet III-go wieku z L. Murowanej

6.       Jolanta Ichniowska

7.       Sławomir Ichniowski

8.       Maciej Bukowiec

9.       Paulina Groń

10.   Sylwester Pilch

11.   Adrian  Pilch

Wyróżnienie specjalne przyznano dla Rodziny Krzyszkowskich z Lipnicy Dolnej

 

Ponadto przyznano  8 wyróżnień  

1.       Paweł Zych

2.       Wioletta Zych

3.       Kamil Mucha

4.       Barbara Roman

5.       Andrzej Wąsowicz

6.       Agnieszka Wąsowicz

7.       Bogdan Ichniowski

8.       Joanna i Lucyna Ichniowskie

 

Przyznano także 4 nagrody rzeczowe  za udział dla

 

1.       Iwony Fitrzyk

2.       Zbigniewa Orzeł

3.       Moniki Machał

4.       Wojtka Jakuba Bakalarz

 

W KATEGORII PALM NISKICH  OD 3-5  METRÓW

GRAND PRIX dla Marka Krzyszkowskiego

2 równorzędne  I miejsca

1.       Julii Heród

2.       Gabrieli Machał

4 równorzędne II miejsca

1.       Jakub Sieczka

2.       Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie

3.       Paulina Leszczyńska

4.       Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Górnej

 

4  równorzędne III miejsca

 

1.       Gabriela Sieczka

2.       Małgorzata Sieczka

3.       Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej

4.       Kl. VI A ze  Zespołu Szkól w Lipnicy Murowanej

 

5 wyróżnień

 

1.       Julii Zatorskiej

2.       Kacpra Zatorskiego

3.       Piotra Zająca

4.       Karoliny Zając

5.       Pawła Paproty

 

Nagrody rzeczowe za udział otrzymują

Emilia i Szymon Rogowscy

Przybyłko Karol

Gimnazjum w Nowym Wiśniczu

Mateusz Tobiasz

 

Dyplomy za udział otrzymują

Kurs Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa

Klub Aktywnych Kobiet z Ośrodka Kultura Kraków Nowa Huta

Stowarzyszenie Dolinianie znad Sanu i Osławy

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content