Tegoroczny Przegląd w swojej formie online przechodzi do historii. Jeszcze nigdy w tradycji tego wydarzenia, lipnicka scena nie była tak osamotniona. A na widowni (zazwyczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylko trzyosobowe jury…  Zawsze gwarny o tej porze rynek pełen gości, kolędników i autokarów, tym razem uśpiony, wyciszony, zasypany śniegiem.  Na sali zamiast aktorów, sprzęt multimedialny i prezentacje tradycji kolędniczych w formie nagranych materiałów filmowych – widowisk teatralnych. Tutaj należy się szacunek duży, podziękowania i gratulacje dla instruktorów, dla artystów, za podjęte „wyzwanie online”, za stworzenie grup kolędniczych, przygotowanie widowisk i klimatu z tym związanego, za nagranie filmów i przesłanie ich do oceny. To inne, nowe doświadczenie, mamy jednak nadzieję że pierwsze i ostatnie takie…  A teraz do meritum.

Komisja artystyczna w składzie:  dr hab. Stanisław Węglarz, prof. UŚ – etnolog – przewodniczący jury, Beata Rompała- regionalista i Aleksander Smaga – muzyk, po obejrzeniu 23 grup kolędniczych w tym:  7 grup dziecięcych, 6 grup młodzieżowych  i  10 grup dorosłych z powiatów:  bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego postanowiło przyznać następujące miejsca i nagrody:

W KATEGORII GRUP DZIECIĘCYCH

NAGRODĘ GŁÓWNĄ – statuetkę  LIPNICKĄ GWIAZDĘ i nagrodę finansową w wysokości 300 zł – grupie kolędniczej  Z KONIKIEM  z Uszwi,

dwa równorzędne  I  MIEJSCA  i nagrody finansowe w wysokości po  250 zł każda: grupie kolędniczej  SZCZODROKI z Rajbrotu i grupie kolędniczej  TRZEJ KRÓLOWIE z Rajbrotu,

dwa równorzędne  II  MIEJSCA  i nagrody finansowe w wysokości po 200 zł każda: grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ z Lipnicy Dolnej i grupie kolędniczej  Z GWIAZDĄ z Gwoźdźca,

dwa równorzędne  III  MIEJSCA  i nagrody finansowe w wysokości po 150 zł każda: grupie kolędniczej  Z GWIAZDĄ  z Maszkienic oraz grupie kolędniczej  Z TURONIEM  z Zawady Uszewskiej.

 W KATEGORII GRUP MŁODZIEŻOWYCH

NAGRODĘ GŁÓWNĄ statuetkę LIPNICKĄ GWIAZDĘ i nagrodę finansową w wysokości  300 zł – grupie kolędniczej  Z GWIAZDĄ  z Nowego Wiśnicza,

dwa równorzędne  I  MIEJSCA i nagrody finansowe w wysokości po  250 zł każda: grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ z Lipnicy Górnej oraz grupie kolędniczej  DROBY  z Gwoźdźca,

dwa równorzędne  II  MIEJSCA  i nagrody finansowe w wysokości po 200 zł każda: grupie kolędniczej  Z TURONIEM z Połomia Dużego i grupie kolędniczej  HERODY z Rzepiennika Suchego,

WYRÓŻNIENIE i nagrodę finansową w kwocie  100 zł, grupie kolędniczej  HERODY  z Lipnicy Murowanej. 

Do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 24. PASTUSZKOWE  KOLĘDOWANIE  w Podegrodziu, Komisja kwalifikuje: dziecięcą grupę kolędniczą Z KONIKIEM  z Uszwi, dziecięcą grupę kolędniczą  SZCZODROKI z Rajbrotu, dziecięcą grupę kolędniczą  TRZEJ KRÓLOWIE z Rajbrotu, młodzieżową grupę kolędniczą  Z GWIAZDĄ  z Nowego Wiśnicza, młodzieżową grupę kolędniczą Z GWIAZDĄ z Lipnicy Górnej, młodzieżową grupę kolędniczą DROBY  z Gwoźdźca.

W KATEGORII GRUP DOROSŁYCH

NAGRODĘ GŁÓWNĄ statuetkę LIPNICKĄ GWIAZDĘ i nagrodę finansową w wysokości  1000 zł – grupie kolędniczej HERODY ze Śmigna,

dwa  równorzędne  I  MIEJSCA  i nagrody finansowe w wysokości  po 700 zł każda: grupie kolędniczej  DROBY z Rzepiennika Suchego i grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ z Uszwi,        

trzy  równorzędne  II  MIEJSCA  i nagrody finansowe w wysokości  po 600 zł każda: grupie kolędniczej HERODY z Połomia Dużego oraz grupie kolędniczej  Z SZOPKĄ z Gwoźdźca, grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ z Bobrownik Wielkich,

cztery równorzędne III  MIEJSCA i nagrody finansowe w wysokości  po 450 zł każda:  grupie kolędniczej  HERODY z Lubczy, grupie kolędniczej  HERODY z Biskupic Radłowskich,  grupie kolędniczej   Z TURONIEM z Otfinowa, grupie kolędniczej   TRZEJ KRÓLOWIE z Rajbrotu.                                                  

Do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych 49. GÓRALSKIEGO KARNAWAŁU  w Bukowinie Tatrzańskiej , Komisja kwalifikuje: grupę kolędniczą  HERODY ze Śmigna, grupę kolędniczą  DROBY z Rzepiennika Suchego, grupę kolędniczą  Z GWIAZDĄ z Uszwi, grupę kolędniczą  HERODY z Połomia Dużego, grupę kolędniczą  Z SZOPKĄ z Gwoźdźca, grupę kolędniczą  Z GWIAZDĄ z Bobrownik Wielkich.

Komisja serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom przeglądu oraz ich instruktorom za wkład pracy włożony w przygotowanie zaprezentowanych  programów. Składamy gorące podziękowania i wyrazy uznania Organizatorowi – Gminnemu Domowi Kultury w Lipnicy Murowanej za przygotowanie i sprawne  przeprowadzenie konkursu oraz stworzenie sympatycznej atmosfery.

Nagrody na Przegląd ufundował Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content