Pełen kolorów, śpiewu, wróżb i wirujących w rytm muzyki artystów był XXIII Zapustny Przegląd Grup Cygańskich zorganizowany przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. O ogromnym zainteresowaniu tym organizowanym od 23 lat wydarzeniem, świadczyć mogła nie tylko ilość występujących grup, ale także wypełniona po brzegi sala widowiskowa.

W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział 8 grup: 4 w kategorii dziecięco-młodzieżowej i 4 w kategorii dorosłej.

Konkursowe występy oceniała komisja artystyczna w składzie:

Maria Lubańska – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej

Agnieszka Żołna-Zdunek – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej

Stanisław Włodarczyk – przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana i przewodniczący jury.

 

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja postanowiła przyznać:

 

W kategorii GRUP DZIECIĘCO -MŁODZIEŻOWYCH

I MIEJSCE dla:

„Małych Cyganiątek” z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej

3 RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA dla:

Grupy Cygańskiej „Kasztanki” ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Dolnej

Grupy Cygańskiej „Lipniczanie” z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej

„Rajskich Cyganiątek” ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

 

NAGRODY INDYWIDUALNE dla:

Kacpra Kępy z Grupy „Małe Cyganiątka” z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej i Karoliny Świątek z Grupy Cygańskiej „Lipniczanie” z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej za wykonanie piosenki cygańskiej oraz dla Joanny Grabarz za pełną ekspresji i emocji choreografię do piosenki cygańskiej.

 

W kategorii GRUP DOROSŁYCH

DWA RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA dla:

Grupy Cygańskiej „Razem” z Lipnicy Murowanej

Zespołu Obrzędowego „Górzanie” z Lipnicy Górnej

 

DWA RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA dla:

Grupy „Impresja” z Lipnicy Dolnej

Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu

 

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ dla:

Edyty Fielek z Grupy „Impresja” z Lipnicy Dolnej za wykonanie piosenki cygańskiej

 

Jury zaznaczyło potrzebę kultywowania rzadkich tradycji grup cygańskich poprzez organizację Przeglądu w przyszłym roku jak również bardzo wysoki poziom artystyczny. Na ręce wszystkich prezentujących się grup, opiekunów i osób zaangażowanych w organizację Przeglądu zostały złożone serdeczne podziękowania. Komisja podkreśliła także szczególne zaangażowanie najmłodszych, ich emocjonujące prezentacje oraz piękne i barwne stroje.

Na lipnicki przegląd przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Bocheńskiego – Ludwik Węgrzyn, Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, Radny Rady Powiatu Bocheńskiego – Józef Radzięta, radni Rady Gminy Lipnica Murowana, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy.

Już dziś zapraszamy na kolejne cygańskie widowisko, pełne wspólnej i radosnej zabawy oraz wielu dobrych wróżb na przyszłość. 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content