Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej  poszukuje i gorąco zaprasza wszystkich chętnych wolontariuszy do pracy w czasie 58. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w dniu 20 marca 2016 r.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– pomoc przy organizacji 58. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego

– pomoc przy stoisku z materiałami promocyjnymi w dniu konkursu

– pomoc przy mierzeniu i ocenianiu palm

– pomoc podczas żywych warsztatów wykonywania palm

 

Do współpracy zapraszamy wszystkich, których interesuje charakterystyczny styl pracy w instytucji kultury, praca w twórczym zespole, lokalne tradycje i zwyczaje.

Od wszystkich chętnych oczekujemy odpowiedzialności, pomysłowości a także kreatywnej pracy.

Ze swojej pracy zapewniamy możliwość korzystania z doświadczeń Gminnego Domu Kultury, możliwość sprawdzenia się w konkretnych działaniach, przyjazne środowisko pracy. szczegółowe zaświadczenie o pracy wolontariusza lub rekomendację.

Chętne osoby prosimy o kontakt z Gminnym Domem Kultury w Lipnicy Murowanej do dnia 11 marca 2016 r. (telefon: 14 6852 108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl)

Zachęcamy do współpracy.

 

ABC WOLONTARIATU

WOLONTARIUSZEM jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie. W tym także:

– osoby bezrobotne – wykonywane przez nie świadczenie nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku

– małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content