Już po raz jedenasty Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej wraz ze współorganizatorem – Gminną Biblioteką Publiczną w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych z terenu naszej gminy do udziału w Konkursie Recytatorskim SŁOWEM MALOWANE im. Kazimierza Brodzińskiego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana.

Tegoroczna tematyka to „Romantyzm polski – epoka wieszczów narodowych”. Romantyzm jest najbardziej znaczącą epoką literacką w dziejach Polski. Jego początek wyznacza wydanie dzieła „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w 1822 r. Nieoficjalnie jednak zapoczątkował ją Kazimierz Brodziński – nasz lipniczanin w 1818 roku, kiedy wydano jego traktat „O klasyczności           
i romantyczności”. W czasie gdy Polska podzielona była między zaborcami i nie było jej na mapie Europy,  patriotyzm, dążenie do wolności i sprawiedliwości stały się najważniejszym celem Polaków.  Największe dzieła wieszczów polskich – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego czy Cypriana Kamila Norwida powstały na emigracji, z tęsknoty za  ojczyzną.

Romantyzm Polski jest epoką ważnych dramatów narodowych czy poezji patriotycznej, ale poważne tematy w utworach oplecione zostały ludowością, światem baśni, bajek i fantastyki. W tym okresie powstało także wiele utworów lekkich z dozą humoru, a także pouczających z morałem.

Konkursowe przesłuchania w obecności jury odbędą się w środę 12 października w sali widowiskowej GDK. Zadaniem każdego uczestnika jest recytacja jednego utworu (fragmentu prozy lub wiersz) z epoki romantyzmu, polskich autorów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Aleksandra Fredro, Ignacego Kraszewskiego, Kazimierza Brodzińskiego i innych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach: szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasy VII-VIII. Instytucja delegująca może zgłosić maksymalnie po 6 uczestników z każdej kategorii wiekowej. Uczestnicy mogą także zgłaszać się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do dnia 6 października 2022 r.  do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej osobiście, pocztą tradycyjną lub mailową  na adres: gdk@kulturalipnica.pl czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału.

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA – XI KONKURS RECYTATORSKI „SŁOWEM MALOWANE”

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content