Ogłoszony przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Konkurs plastyczny pn. Lipnickie zwyczaje wielkanocne, został rozstrzygnięty. Tematem prac konkursowych było przedstawienie lipnickich tradycji związanych z Wielkanocą i Wielkim Tygodniem. Spośród 56 zgłoszonych prac, najlepsze zostały nagrodzone.

Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Żołna-Zdunek – przewodnicząca, Dorota Wnęk i Janina Paprota, po obejrzeniu wszystkich rysunków postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria Przedszkolaki:

dwa równorzędne I miejsca:   

Nikola Trojan – Przedszkole Rajbrot,

Krzysztof Leszczyński – Przedszkole Lipnica Dolna, 

dwa równorzędne II miejsca:

Natalia Sobczak – Przedszkole Lipnica Murowana,       

Maja Strugała –  Przedszkole Lipnica Dolna, 

dwa równorzędne III miejsca:

Jakub Łyszczarz  – Przedszkole Rajbrot,

Emilia Duśko – Przedszkole Lipnica Dolna, 

dwa równorzędne wyróżnienia:

Natalia Plewa – Przedszkole Lipnica Murowana ,

Antoni Machał – Przedszkole Lipnica Murowana.           

 

Kategoria uczniowie klas I-III:

dwa równorzędne I miejsca:

Oskar Stec – Szkoła Podstawowa Lipnica Murowana, 

Martyna Zagata – Szkoła Podstawowa Lipnica Murowana, 

dwa równorzędne II miejsca:

Jakub Dominik – Szkoła Podstawowa Lipnica Murowana,

Magdalena Trojan – Szkoła Podstawowa Rajbrot,

 trzy równorzędne III miejsca:

Natalia Pietrzyk – Szkoła Podstawowa Rajbrot,         

Igor Ozdoba – Świetlica Wiejska Lipnica Górna,

Gabriela Wilczek – Szkoła Podstawowa Rajbrot, 

trzy równorzędne wyróżnienia:

Katarzyna Ćwik – Szkoła Podstawowa Lipnica Murowana,

Maja Gajec – Szkoła Podstawowa Rajbrot,

Marta Solecka – Szkoła Podstawowa Rajbrot.

 

Kategoria uczniowie klas IV – VI:

I miejsce:

Hubert Polański – Świetlica Wiejska Lipnica Dolna,

II miejsce:

Małgorzata Zdun – Szkoła Podstawowa Lipnica Murowana,

 III miejsce:

Szymon Leszczyński – Szkoła Podstawowa Lipnica Murowana.

Laureaci konkursu wyłonieni przez komisję, otrzymają również nagrody rzeczowe za swoje prace. O wręczeniu nagród organizator poinformuje instytucje delegujące (szkoły, przedszkola, świetlice) po odwieszeniu zajęć szkolnych.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie. Laureatom gratulujemy! Poniżej prezentujemy zwycięskie prace Konkursu plastycznego.

KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS I-III

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS IV-VI

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content