Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie plastycznym „Wielkanocny kolaż z Lipnicy”. Tematem prac konkursowych jest przedstawienie lipnickich tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową, Wielkim Tygodniem i Wielkanocą za pomocą KOLAŻU.

Kolaż to technika artystyczna polegająca  na tworzeniu kompozycji plastycznej poprzez naklejanie na papier lub płótno przeróżnych tworzyw i materiałów, jak gazety, fotografie, tkaniny czy drobne przedmioty codziennego użytku. Ta metoda często łączona jest  z tradycyjnymi  technikami plastycznymi. 

Prace konkursowe z karta zgłoszenia, zgodą na upublicznienie wizerunku oraz oświadczeniem dotyczącym praw autorskich należy dostarczyć do dnia 21 marca 2022 r. do świetlic wiejskich lub Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.  Więcej informacji w zamieszczonym poniżej regulaminie. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, samodzielność, zgodność tematyczną i pomysłowość.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Konkurs plastyczny realizowany w ramach programu „Mecenat Małopolski BIS” – projekt pn. 62. i 63. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego. Dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

 

REGULAMIN – KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNY KOLAŻ Z LIPNICY”

KARTA ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIA –  „WIELKANOCNY KOLAŻ Z LIPNICY”

konkurs plastyczny 2022 GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content