62. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego organizowany jest 28 marca 2021 roku, bez udziału publiczności i wydarzeń towarzyszących.

W wydarzeniu wezmą udział tylko uczestnicy Konkursu, którzy przyniosą i postawią palmy na lipnickim rynku w godzinach 7.30 – 10.00, bądź zgłoszą w biurze organizacyjnym (palmy dziecięce).

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, organizatorzy Konkursu zwracają się z prośbą do turystów i gości o pozostanie w domach w miarę możliwości i uczestnictwo online w tegorocznym wydarzeniu.

W dniu Konkursu na płycie lipnickiego rynku obowiązywał będzie zakaz parkowania samochodów oraz rozstawiania stoisk handlowych – rynek i przyległe uliczki (Zarządzenie nr 22.2021 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 22.03.2021 r.).

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wyniki 62. Konkursu Palm zostaną ogłoszone w dniu konkursu, w godzinach popołudniowych na stronie internetowej Gminnego Domu Kultury – www.kulturalipnica.pl.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content