Serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Dom Kultury, zaś współorganizatorem Gminna Biblioteka Publiczna.

W tym roku przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencje.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjum z terenu gminy Lipnica Murowana oraz ościennych szkół podstawowych noszących imię Kazimierza Brodzińskiego. Tegoroczny temat to hasło „Piękna nasza Polska cała…” – motyw Ojczyzny w literaturze polskiej. Na okoliczność przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy mogą zaprezentować utwory traktujące o Ojczyźnie, jej historii, przyrodzie, kulturze, tradycji. Z uwagi na fakt, iż w roku 2018 świętujemy  w naszej gminie jubileusz 700-lecia lokacji Rajbrotu mile widziane będą również utwory odnoszące się do historii i tradycji tej miejscowości, jej kultury, walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Uczestnicy konkursu prezentują do wyboru tekst poetycki lub fragment prozy.

Na zgłoszenia chętnych czekamy do dnia 4 października 2018 r. (Gminny Dom Kultury, 32-724 Lipnica Murowana 74, e-mail: kulturalipnica@wp.pl). Konkursowe przesłuchania odbędą się z kolei w środę 10 października w sali widowiskowej GDK. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom poprzedzone ich ponownymi prezentacjami  będzie miało miejsce podczas Wieczoru Poetyckiego o terminie którego nagrodzeni zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji w zamieszczonym poniżej Regulaminie i materiałach. Zapraszamy do udziału!

 

REGULAMIN VII KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SŁOWEM MALOWANE”

KARTA ZGŁOSZENIA – VII KONKURS RECYTATORSKI „SŁOWEM MALOWANE”

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – VII KONKURS RECYTATORSKI

 konkurs rec NCK18 GDK Lipnica Murowana

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content