To był niezwykły i wzruszający dzień w życiu naszego największego sołectwa. Dzień pełen niezapomnianych wydarzeń, emocji i wielkich inspiracji. VII wieków Rajbrotu królewskiej wsi lokowanej na prawie magdeburskim przez króla Władysława Łokietka to 700 lat tradycji, historii i pracy kilkudziesięciu pokoleń mieszkańców tej ziemi.

To czasy świetności, jak wówczas kiedy funkcjonowała huta szkła, kiedy wydobywano rudę żelaza, ale i czasy upadków spowodowane najazdami tatarskimi, klęskami epidemii, które zbierały śmiertelne żniwo czy działaniami wojennymi które odcisnęły krwawe piętno w dziejach wsi. Dzisiaj doceniamy te wszystkie elementy w lokalnej historii, które wpływają na odrębność tradycji i wyróżniają naszą wspólnotę. Jesteśmy z nich dumni, bo historia naszej małej ojczyzny to historia każdego z nas, naszych rodzin i bliskich. 8 września obchodziliśmy uroczystości centralne obchodów 700-lecia lokacji Rajbrotu pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Przeżywając wspólnie ten niezwykły czas, pokazaliśmy jak bardzo jesteśmy dumni z historii i osiągnięć naszej miejscowości. Był to także czas, w którym Rajbrot zdobył serca licznych gości przybyłych na uroczystość. W naszym świętowaniu udział wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Senator RP Zbigniew Cichoń, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak, Starosta Powiatu Bocheńskiego Ludwik Węgrzyn, Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Józef Mroczek, J.E. ks. Biskup Leszek Leszkiewicz, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Piotr Waręcki, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkomisarz Mirosław Strach, Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. insp. Mariusz Dymura, Komendant Policji Powiatowej w Bochni insp. Tadeusz Stachak, Państwowa Straż Pożarna w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, Sekretarz Gminy Żegocina Joanna Pyrz, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej w Starostwie Powiatowym w Bochni Bernadetta Wąsik, Prezes Zarządu Bacówka Towary Tradycyjne Danuta Bigaj, Dyrektor Bacówka Towary Tradycyjne Dariusz Kucz, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Bochni Anna Kądzielawa, Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” Katarzyna Jasnos, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Stanisław Włodarczyk wraz z Radnymi Rady Gminy, a także z terenu gminy Lipnica Murowana – przedstawiciele władz samorządowych, prezesi organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, siostry zakonne.

Uroczystości rozpoczęły się procesją eucharystyczną z zabytkowego kościoła Narodzenia NMP do parafialnej świątyni pw. św. Jana Pawła II., gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem J.E. bp. ks. Leszka Leszkiewicza. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy wykonanej na okoliczność 700-lecia lokacji Rajbrotu oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez biskupa oraz odsłonięcie jej przez najmłodszych mieszkańców Rajbrotu – Przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie. Wojskową Asystę Honorową zabezpieczała 6. Brygada Powietrznodesantowa im. gen. brygady Stanisława Sosabowskiego w Krakowie. Następnie na placu przed kościołem parafialnym uroczystość rozpoczął gospodarz gminy Lipnica Murowana – wójt Tomasz Gromala, który przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za tak liczną obecność na jubileuszowym świętowaniu. Wójt przypomniał historię Rajbrotu w dzieje którego wpisane są znane postacie jak Marszałek Józef Piłsudski, który stacjonował tu wraz z legionami czy Kazimierz Brodziński prekursor romantyzmu. Zauważył, że Rajbrot w ostatnich latach bardzo wypiękniał, a wszystko dzięki dobrej współpracy z władzami wojewódzkimi i powiatowymi. To także dzięki wspólnej pracy mieszkańców, sołtysa, radnych gminnych, radnego powiatowego, lokalnych przedsiębiorców. Zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje poprawiły bezpieczeństwo w Rajbrocie oraz estetykę i funkcjonalność miejscowości. Podczas uroczystości zostało wręczone odznaczenie państwowe. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i samorządową Pana Józefa Radziętę. Wręczenia odznaczenia dokonał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron w asyście Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina oraz Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko.

Wręczono również najwyższe gminne odznaczenia – Bene Merenti Terra Lipnicensis „Wdzięczna Lipnica”. Nagroda ta została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Lipnica Murowana w 1998 roku, jako statuetka przyznawana za zasługi na rzecz Gminy Lipnica Murowana. Na wniosek Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Kapituła ds. wyróżnień honorowych gminy Lipnica Murowana pozytywnie zaopiniowała złożone wnioski o przyznanie nagrody dla: Zespołu Pieśni RAJ z Rajbrotu oraz Strażackiej Orkiestry Dętej z Rajbrotu, za całokształt działalności, za popularyzację folkloru, tradycji i kultury ludowej, uświetnienie szeregu wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych i patriotycznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lipnica Murowana.

Z okazji Jubileuszu 700-lecia Rajbrotu na ręce Wójta Gminy Lipnica Murowana wpłynęły adresy okolicznościowe i listy gratulacyjne wraz z życzeniami dla Władz Samorządowych i Mieszkańców, aby najbliższe lata były czasem wielkich możliwości, rozwoju i realizacji ambitnych planów. Gratulacje przesłali: Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Bukareszcie – pułkownik Jerzy Jankowski, Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.

Niecodziennym akcentem była przygotowana wystawa w szkole podstawowej związana z historią i tradycją Rajbrotu, stanowiąca uzupełnienie uroczystości podczas której tak wiele padło słów o dziedzictwie kulturowym i spuściźnie naszych przodków.

Drugą część uroczystości rozpoczął wyjątkowy Jubileuszowy Koncert Patriotyczny z udziałem Orkiestry Wojskowej z Siedlec, najlepszej Orkiestry w 52 Konkursie Orkiestr Wojska Polskiego w 2017 r. pod batutą kapitana Dariusza Kaczmarskiego. Koncert poprowadził Mariusz Zieliński, natomiast jako soliści zaprezentowali się się: Małgorzata Boć – uczestnik IV edycji programu „The Voice of Poland” oraz finalistka programu „Aplauz, Aplauz” oraz Zbyszko Tuchołka – uczestnik programu „Bitwa na głosy”. Z przesłaniem ciepła, dobra i życia wystąpił także dziecięco – młodzieżowy Zespół Promyczki Dobra z Nowego Sącza pod dyrekcją ks. Andrzeja Mulki. Ostatnim punktem programu było Czytanie Narodowe zatytułowane „Niepodległość w dźwiękach zapisana” przy udziale Orkiestr Dętych z Rajbrotu i Lipnicy Dolnej. W tegorocznej edycji czytano Antologię Niepodległościową, a w tym „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Niezwykle miłym akcentem na okoliczność jubileuszu było wręczenie przez Wiceprezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża dla Wójta Gminy Lipnica Murowana pamiątkowej ryciny nowosądeckiego zamku, na którym król Władysław Łokietek podpisał akt lokacji dla Rajbrotu.

Centralne obchody 700-lecia Rajbrotu to niezwykle ważny moment w historii miejscowości, a zarazem wielki sukces naszych wspólnych działań. Wszystkim, którzy włączyli się w organizację obchodów, dziękujemy za ich kreatywność, zaangażowanie i inspirację. Mieszkańcom dziękujemy za uczestnictwo w uroczystości centralnej 700-lecia i aktywne włączenie się w przygotowanie tych obchodów. Gościom pragniemy podziękować za ten niezwykły koloryt, energię i życzenia, które przekazali naszemu największemu sołectwu.

W ramach obchodów jubileuszowych Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej realizował projekt pn. „700 lat lokacji Rajbrotu” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. Za pomoc w realizacji zadania GDK składa serdeczne podziękowania: Bacówce Towary Tradycyjne z Rajbrotu, Restauracji Arkadia II z Rajbrotu, Piekarni „Zelek” z Rajbrotu oraz Firmie „KęFi” z Rajbrotu.

Oby wszystkie spływające życzenia się spełniły, a Rajbrot nadal harmonijnie się rozwijał z pożytkiem dla społeczności lokalnej oraz całej Ziemi Małopolskiej.

GALERIA ZDJĘĆ

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content