Niedziela 2 września była z pewnością dniem wyjątkowym dla całej społeczności naszej gminy, ale przede wszystkim dla mieszkańców najmniejszego sołectwa – malowniczej i osobliwej Borównej. Wtedy właśnie podczas odbywającej się cyklicznie „Jesieni w Borze” miało miejsce uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej po jego kompleksowym remoncie.

Świętowanie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Stanisława w intencji mieszkańców Borównej oraz osób korzystających z OEE. Następnie już przy Ośrodku miała miejsce dalsza część imprezy. Ludowe zabawy i tańce, malowanie farbami na stretchu, rozwiązywanie krzyżówek i zagadek niezwykle przypadło do gustu uczestnikom biorącym udział w rozrywkowym bloku. Na scenie w czasie godzinnego programu dla najmłodszych w strojach krakowskich zaprezentowały się także mieszkanki Borównej z piosenkami oraz regionalnym układem tanecznym.

Kolejnym punktem programu były okolicznościowe przemówienia. Wójt Gminy – Tomasz Gromala powitał przybyłych gości. W przemówieniu podkreślił niezwykłą ważność projektu pn. „Kompleksowy remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borówna” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej.  Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lipnica Murowana – Stanisławem Włodarczykiem słowa podziękowania za otrzymane dofinansowanie Wójt Gminy złożył na ręce obecnego w tym dniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisława Sorysa. Pan Marszałek w swoim przemówieniu zaznaczył jak ważna dla naszego zdrowia i życia jest edukacja ekologiczna, która teraz dzięki inwestycji w Borównej będzie mogła odbywać się w komfortowych warunkach oraz jak ważne jest dbanie o naturalne środowisko.

 Już przy budynku Ośrodka symbolicznego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia budynku po kompleksowym remoncie dokonali: radny sołectwa Borówna – Artur Wnęk, sołtys miejscowości – Andrzej Cholewa, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej – Agnieszka Żołna-Zdunek, Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – dr hab. Stanisław Sorys. Obiekt poświęcił Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej – ks. Mariusz Jachymczak. Następnie wszyscy przybyli mieli okazję obejrzenia prezentacji multimedialnej ukazującej Ośrodek od momentu jego powstania, poprzez kolejne lata działalności, jego stan techniczny przed remontem, w trakcie i już po zakończeniu, a po prezentacji odbyło się zwiedzanie budynku.

Sceniczny program artystyczny podczas tegorocznej „Jesieni w Borze” zapewniły działające na terenie naszej gminy formacje: Zespół Regionalny „Górzanie” z Lipnicy Górnej oraz Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej. Gościliśmy również Kapelę oraz Grupę Śpiewaczą Zespołu Pieśni i Tańca „Siedlecanie” z Siedlca. Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna pod gwiazdami z zespołem muzycznym „Lubię to”.  Wydarzeniu towarzyszyła poplenerowa wystawa plastyczna będąca efektem dwudniowych zajęć odbywających się końcem czerwca w Borównej przy OEE. W spotkaniach wzięli udział członkowie lipnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieszkańcy naszej gminy oraz gminy Nowy Wiśnicz, a także dzieci i młodzież. Plener poprowadził plastyk i ceramik z Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu – Pan Henryk Kopańczyk.

     

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content