Zielone Świątki świętowaliśmy również w Lipnicy Dolnej w niedzielę 28 maja, na placu przy Wiejskim Domu Ludowym Kasztan. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała sołtys wsi Pani Maria Bereta wraz z prezesem tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej Panem Janem Włodarczykiem. Obecnością swą zaszczycili: wójt Gminy Lipnica Murowana Pan Tomasz Gromala, przewodniczący Rady Gminy Lipnicy Murowanej Pan Damian Gaża, proboszcz Parafii św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej Mariusz Jachymczak, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej Pani Agnieszka Żołna-Zdunek, Pan Tadeusz Goryl – prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Pan Ryszard Drożdżak.

Po części oficjalnej i okolicznościowych przemówieniach dla przybyłej publiczności zaprezentowały się przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Lipnicy Dolnej, które pięknie zatańczyły oraz przedstawiły „Legendę o założeniu Lipnicy”. Następnie zapłonęła tradycyjna sobótka przygotowana przez druhów strażaków. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały pysznym ciastem, były też kiełbaski, dmuchany zamek dla najmłodszych, a całość przystroiła kapela ludowa, która tradycyjnymi melodiami zapraszała wszystkich do wspólnej zabawy.  

Organizatorami wydarzenia byli: Ochotnicza Straż Pożarna z Lipnicy Dolnej, Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego z Lipnicy Dolnej, Kółko Rolnicze wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich  z Lipnicy Dolnej.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content