Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zachęca do udziału w konkursie plastycznym „Świąteczna bombka na choinkę”. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu naszej gminy, indywidualnie lub reprezentując placówki oświatowe, świetlice wiejskie oraz inne organizacje. Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie bombki bożonarodzeniowej – figury przestrzennej. Średnica bombki nie może być mniejsza niż 15 cm. Prace mogą być wykonane z dowolnego tworzywa, ozdobione według własnej inspiracji i pomysłu, w dowolnej technice.

Celem konkursu jest m.in.: popularyzowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, prezentacja możliwości dekorowania bombek, integracja dzieci z rodzicami czy umożliwienie uczestnikom rozwijania zdolności manualnych i artystycznych.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, zgodą na upublicznianie wizerunku oraz oświadczeniem dotyczącym praw autorskich, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2023 r. (wtorek) do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2023r (niedziela) w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, podczas „Mikołajkowego spotkania       z bajką”. O szczegółach tego wydarzenia laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez instytucje delegujące. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIA

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content