W ubiegłym roku Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej znalazł się w gronie 200 instytucji kultury z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie z projektu KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wniosek Gminnego Domu Kultury  pn. „Kultur@lipnica – bądźmy online!” został nagrodzony kwotą 101 800 zł. Do tej pory w ramach zadania została przeprowadzona seria szkoleń dla pracowników GDK. Kolejny etap realizacji, którym chcemy się pochwalić to zmodernizowana strona internetowa Gminnego Domu Kultury, do odwiedzania której wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy!

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content