Stowarzyszenie ”Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż zaplanowane zostały spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanych w II połowie 2017 r.

Spotkania będą składać się z dwóch modułów: moduł I, godz. 13.00 – 16.00 przeznaczony dla NGO, JST oraz osób fizycznych obejmować będzie zagadnienia dotyczące przedsięwzięć: 1.1.1, 1.2.1, 1.1.2, 1.2.2,  1.3.1, 1.3.2, moduł II, godz. 16.00 – 18.00 dotyczący przedsiębiorczości dla osób fizycznych planujących założenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji o spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Szkolenia są bezpłatne, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału do biura Stowarzyszenia. W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ – KLIK

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content