Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje, że zaplanowane zostały spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Planowane terminy naborów:

16.09.2019 r. – 30.09.2019 r.: 

Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)
03.10.2019 r. – 17.10.2019 r.:
Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)

Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji  (1.3.2)

Działalność centrum przetwórstwa lokalnego (2.2.1)

Więcej informacji o spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej. 
W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content