Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż zaplanowane zostały terminy spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia: Iwkowa 468, tel. 14 6844549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Szkolenia są bezpłatne, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w biurze Stowarzyszenia. W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsc spotkań mogą ulec zmianie.  

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content